Stavba se načítá

Zámek Čechy pod Kosířem

Rekonstrukce

Datum zahájení: 1. 12. 2014

Datum dokončení: 17.12. 2015

Cena stavby: 27 264 625 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky, Architektura

Přihlašovatel

Olomoucký kraj

Autor

atelier-r, Miroslav Pospíšil

Projektant

atelier-r, Miroslav Pospíšil

Investor

Archatt Památky spol. s.r.o.

Uživatel

Vlastivědné muzeum v Olomouci, p.o.

Popis stavby

Rekonstrukce interiérů zámku, jižního a západního křídla, která vedla k otevření památky veřejnosti v roce 2016. Historické zámecké interiéry byly v dobách komunismu zcela přebudovány pro potřeby internátní zvláštní školy, proto bylo zapotřebí přistoupit ke kompletní rekonstrukci vedoucí k obnově zámeckých interiérů v původní podobě, a to včetně prvků kamenických, štukových, zámečnických, výmaleb atd.

Příběh stavby

Rekonstrukci zámeckých interiérů doprovázela vskutku detektivní práce zaměstnanců Vlastivědného muzea v Olomouci s cílem nalézt maximum z původního vybavení zámku. Na základě tohoto úsilí a spolupráci mnoha institucí i jednotlivců bylo nalezeno a vráceno značné množství mobiliáře, původní obrazové výbavy, archivní dokumenty, knihy ze zámecké knihovny atd., takže bylo možné vybavit zrekonstruované zámecké interiéry z valné většiny původním vybavením. Unikátem je obzvláště ucelená sbírka díla Josefa Mánesa, která vznikla přímo pro zámek Čechy pod Kosířem.

Poloha stavby

Adresa

Mánesova 1, Čechy pod Kosířem, 798 58