Stavba se načítá

Rezidenční park Švýcarská, Olomouc

Novostavba

Datum zahájení: 2015

Datum dokončení: 2019

Cena stavby: 780 000 000 Kč

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Veřejné prostranství, Bytový dům/komplex, Urbanistický celek

Přihlašovatel

A2 ARCHITEKTI s.r.o.

Autor

A2 ARCHITEKTI s.r.o./Robert Štefka, David Benda, Věra Filipová, Eva Šmídová

Projektant

A2 ARCHITEKTI s.r.o.

Dodavatel

Eurogema CZ a.s.

Investor

Eurogema CZ a.s.

Uživatel

SVJ Rokycanova

Popis stavby

Městský blok především s rezidenční funkcí, doplněný o komerci a administrativu v jedinečné poloze mezi centrem města, jeho parky a řekou. 200 bytů v 11 objektech, 5 000 m2 komerčních a administrativních ploch, 380 parkovacích míst v podzemí a na terénu.

Poloha stavby

Adresa

Rokycanova, Olomouc