Stavba se načítá

Tělocvična Gymnázia Čajkovského, Olomouc

Novostavba

Datum zahájení: 2011

Datum dokončení: 2012

Cena stavby: 65 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro tělovýchovu a sport

Přihlašovatel

A2 ARCHITEKTI s.r.o.

Autor

A2 ARCHITEKTI s.r.o./Robert Štefka, David Benda, Petr Svoboda

Projektant

A2 ARCHITEKTI s.r.o.

Dodavatel

Provádění staveb Olomouc

Investor

Olomoucký Kraj

Uživatel

Gymnázium Čajkovského Olomouc

Popis stavby

Projekt výstavby sportovního areálu sestává z novostavby tělocvičny a venkovních sportovních ploch. Umístění tělocvičny na pozemku gymnázia využívá rozdílných výškových úrovní terénu. Provozně je vhodně propojena se stávajícím objektem tělocvičen, takže zůstává zachována funkční kontinuita budovy. Propojení spojovacím koridorem rovněž navazuje na urbanistické pojetí celého gymnázia, které je řešeno pavilonovým uspořádáním.
Tělocvična je primárně určena jako výukový prostor pro potřeby sportovního gymnázia. Navržený objekt tělocvičny poskytne gymnáziu plnohodnotnou sportovní plochu vhodnou pro provozování všech sálových míčových sportů, především volejbal, basketbal, házená, florbal. V tomto ohledu nahrazuje dvě stávající tělocvičny gymnázia, které budou následně využívány jako gymnastické.
Nová budova tělocvičny bude úrovňově propojena se stávajícími budovami gymnázia. Tělocvična je vybavena tribunou pro 108 osob. Světlá výška haly 12,5 m umožňuje pořádání volejbalových zápasů nejvyšší úrovně.

Poloha stavby

Adresa

ul. Čajkovského, Olomouc