Stavba se načítá

Penzion Theresian apartment, Ostružná

Rekonstrukce

Datum zahájení: 2012

Datum dokončení: 2014

Cena stavby: 38 000 000 Kč

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Stavba pro dočasné a rekreační ubytování, Rekonstrukce

Přihlašovatel

A2 ARCHITEKTI s.r.o.

Autor

A2 ARCHITEKTI s.r.o./Robert Štefka, David Benda, Jana Maderová

Projektant

A2 ARCHITEKTI s.r.o.

Dodavatel

Unistav Jeseník

Investor

SPORNHAU s.r.o.

Uživatel

SPORNHAU s.r.o.

Popis stavby

Provozní požadavky, které svou výměrou a charakterem přesahovaly stávající kapacitní a technické možnosti obytných ploch, určily předpoklad pro stavební úpravy, jak stávajících bytových jednotek, tak dosud nevyužitého podkrovního a suterénního prostoru. Vzhledem k novému využití, především podkrovních prostor, se částečně změnilo tvarosloví obytného objektu s ohledem na historické, materiálové a hmotové souvislosti. Celkový charakter však zůstává v maximální míře zachován.
Nově koncipovaný hlavní vchod orientovaný do ulice zajišťuje přístup do velkorysé vstupní schodišťové haly, odkud jsou po nově vybudovaném schodišti přístupné suterénní prostory a stávajícím schodištěm první nadzemní podlaží. Další „zadní“ vchod propojující objekt se zahradou přímo navazuje na hlavní schodiště, ze kterého jsou přístupná jednotlivá podlaží. Do stávajících prostor prvního podzemního podlaží jsou nově umístěny technické místnosti a sklepní kóje příslušející jednotlivým bytům, sloužící k uskladnění především sportovního vybavení. První nadzemní podlaží je na jihovýchodní straně vyhrazeno společenské části, která slouží, jak účelům setkávání obyvatel bytového domu ve společenské místnosti, tak k relaxaci v malém wellness centru. V severozápadní části prvního nadzemního podlaží jsou vytvořeny dvě bytové jednotky, které jsou přístupné ze společné vstupní předsíňky tvořící hlukový filtr od společenské části. Jedna v kategorii 1+KK, druhá v 2+KK. Ve druhém nadzemním podlaží je umístěno pět bytových jednotek.

Poloha stavby

Adresa

Ostružná 124