Stavba se načítá

Park Hloubětín, Praha

Novostavba

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Bytový dům/komplex, Urbanistický celek

Přihlašovatel

MS architekti s.r.o.

Autor

MS architekti s.r.o.

Projektant

MS architekti s.r.o.

Dodavatel

Metrostav a.s.

Investor

JRD Development s.r.o.

Uživatel

Sdružení vlastníků

Popis stavby

Prvním energeticky pasivní projekt takového měřítka v České republice. Urbanistický koncept lokality situoval trojici domů do jedinečného parku, jednou z budov zároveň odclonil rušivé sousedství čerpací stanice pohonných hmot a rušné výpadovky. Atelier vytvořil veřejný prostor artikulovaný architektonickou formou harmonicky členěných fasád a jejich plasticitou založenou na kombinaci ploch obvodových stěn a lodžií. Lidské měřítko i přehledná organizace hmot je východiskem identifikace obyvatel i návštěvníků v novém prostoru. Kvalita vnitřního prostředí bytů je výrazně vyšší oproti běžným novostavbám – řízené větrání se zpětným získáváním tepla zvyšuje kvalitu bydlení.

Příběh stavby

MS architekti využili potenciál tehdy problematického území, které konfigurací zástavby odclonili od sousedící čerpací stanice a velkokapacitní výpadovky. Sofistikovaným architektonickým a krajinářským přístupem vytvořili vitální veřejný park, kde developerská společnost JRD vysázela vzrostlé stromy, které pěstuje ve vlastní lesní školce. Výstavba probíhala ve třech etapách, kdy v každé vznikl jeden bytový dům. Porota 13. ročníku celostátní soutěže „Český energetický a ekologický projekt roku 2014 ocenila Park Hloubětín jako výrazný pražský stavební komplex, který v maximální míře aplikuje prvky energeticky pasivní architektury a přispívá ke zlepšení životního prostředí v ČR.

Poloha stavby

Adresa

Slévačská, Lehovec, Praha 9