Stavba se načítá

Trojhalí Karolina, Ostrava

Rekonstrukce

Datum zahájení: 08/2012

Datum dokončení: 07/2014

Cena stavby: 170 000 000 Kč

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro tělovýchovu a sport, Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky, Architektura, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Trojhalí Karolina, zájmové sdružení právnických osob

Autor

Ing.arch.Josef Pleskot (AP Atelier)

Dodavatel

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Popis stavby

Provozní i architektonický koncept je založen na historickém principu přístupu přes společný podzemní prostor, který vytváří pod starými halami kvalitní zázemí uživatelů s velkokapacitními šatnami a WC pro veřejnost. Okolní terén byl vysvahován a upraven pro přirozený nástup do podzemí „Trojhalí“. V jedné z hal jsou trvale umístěna sportoviště (Ústředna), dvojice spojených hal (Dvojhalí) tvoří zastřešené náměstí pro rozmanité aktivity (trhy, umění, veřejná diskusní setkávání, koncerty a večírky). Zastavěná plocha cca 10.000 m2.

Příběh stavby

Příběh stavby započal v letech 1907-1927, kdy postupně vznikly všechny tři části dnešního Trojhalí Karolina. Pokračoval přes plné průmyslové využití po útlum a postupné chátrání až po šťastný společný zájem veřejného a soukromého sektoru (spojení města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Dolní oblasti Vítkovice a společnosti Vítkovice, a.s.) na záchraně posledních historických průmyslových budov z kdysi silně obsazené průmyslové oblasti v těsném sousedství centra Ostravy. Současné využití je unikátní samo o sobě - jde o prostor vždy otevřený pro veřejnost, podněcující její tvořivost a um.

Poloha stavby

Adresa

K Trojhalí 3361/5, Ostrava