Stavba se načítá

Rekonstrukce mostu v km 80,930 Hohenau (ÖBB) – Přerov, Břeclav

Rekonstrukce

Datum zahájení: 2014

Datum dokončení: 2016

Cena stavby: 450 000 000 Kč

Kategorie: Dopravní stavba

Přihlašovatel

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Autor

Ing. Arch. Václav Kocián

Projektant

EXprojekt s.r.o.

Dodavatel

Sdružení Břeclav most - Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. + AŽD Praha

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uživatel

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Popis stavby

Konstrukci mostu přes Starou Dyji u Břeclavi tvoří tzv. síťovaný oblouk, první na české železnici. Most je zajímavý nejen složitou geometrií a zpracováním designu, ale také technickými detaily. Jedinečnost nosné konstrukce spočívá v šikmosti mostu se svařovanými táhly oblouku a v použití pákového systému řízené dilatace mostu pro snížení napětí v bezstykové koleji. Vlaky se tu prohání rychlostí 160 km/hod.

Příběh stavby

Předmětem rekonstrukce bylo odstranění technicky nevyhovujícího objektu a zajištění požadované traťové rychlosti 160 km/h. Tři po sobě jdoucí konstrukce v původním stavu byly nahrazeny mostem o jednom otvoru podle požadavku Povodí Moravy. Nová nosná konstrukce je ocelová s ortotropní mostovkou, která tvoří žlab pro kolejové lože. Hlavní nosníky působí jako takzvaný síťovaný oblouk. Jejich trámy jsou vyztuženy netuhým obloukem, prostor mezi obloukem a trámem vyplňuje systém táhel v síťovaném uspořádání.
Celková délka mostu činí bezmála 130 metrů, šířka je 16,9 metru, hmotnost ocelové konstrukce dosahuje 1 900 tun. Uložení mostu je šikmé, s přesazením hlavních nosníků o více než osm metrů. Jejich teoretické rozpětí má délku 97,5 metru. Každou kolej převádí jednokolejný most – jde tedy o dvě nosné konstrukce. Stavba nového železničního mostu přes Dyji nedaleko česko-rakouské státní hranice se stala celkovým vítězem pátého ročníku celoevropské soutěže European Steel Bridge Awards 2018.

Poloha stavby

Adresa

Břeclav