Stavba se načítá

Domov sociální péče Hagibor, Praha

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 2006

Datum dokončení: 2008

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Stavba pro zdravotnictví, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Matana, a.s.

Autor

L & P, ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

Projektant

DELTAPLAN s.r.o.

Dodavatel

Hochtief. cz a.s.

Investor

Židovská obec v Praze

Uživatel

Židovská obec v Praze

Popis stavby

Zařízení sociální péče pro téměř 60 osob. V objektu je kromě vlastní ubytovací kapacity a stravovacího provozu, také vybavení sloužící k společenskému vyžití klientů a jejich aktivizaci (prostory a vybavení pro rehabilitaci a ergoterapii, denní centrum), dále i ambulance praktického lékaře. Objekt není určen jenom pro ubytované, ale i pro seniory, kteří sem docházejí, a tráví zde část dne. Původní objekt bývalého starobince zůstal zachován, neboť jde o architektonicky zdařilé dílo.
Nová přístavba je určena pro pobyt klientů potřebujících 24 hodinovou péči. Prioritou pro ubytovací část a zahradu bylo ochránit je před hlukem z okolních komunikací. Toho jsme dosáhli vytvořením tzv. bariérového domu orientovaného ke zdrojům hluku prostory, kterým hluk nevadí - převážně chodbami či pomocnými provozy jako jsou sklady, koupelny atd. Umístění hmoty domu při okrajích pozemku dává možnost ponechat nejkvalitnější část zahrady - to je její střed k vytvoření velkého zahradního atria, zcela soukromého prostoru, kam jsou orientovány pokoje. Vnitřní zahrada a umístění pokojů spolu s vnějším výrazem budovy zvyšuje i bezpečnost obyvatel budovy.
Vnitřní část novostavby je koncipována jako jakési rozvolnění budovy do zeleného atria. Lodžie jsou propojeny mělkými pavlačemi sloužícími jako bezpečnostní zábrana, ale i jako nosič zeleně, se v měkké linii, podepřené dřevěnými sloupy v nepravidelném „přírodním“ rozmístění, otevírají do zahrady.
Nový komplex je tedy rozdělen do dvou v kruhu propojených částí – původní budovy s přístavbou polosuterénu a nové budovy - ubytovací části s vnitřním dvorem. Původní budova byla kompletně rekonstruována, při zachování některých původních prostor, které činí tuto budovu kvalitním prostorovým útvarem, především vchodu a vstupní haly. Byl vybudován bezbariérový přístup do objektu. Proto je za vstupem vlevo od schodů hala rozšířena a je zde vložen výtah umožňující jak přepravu většího počtu osob, tak osob na invalidních vozících. Takto řešeným nástupem se dostáváme na vstupní úroveň areálu s halou a s recepcí rozšířenou o zimní zahradu, ze které je vstup do jídelny a bufetu, obou ubytovacích křídel a dalšího vertikálního uzlu s výtahem do dalších pater objektu. U spojovací chodby do „domova“ je možný příjezd sanitních vozů. V suterénu, který obsahuje hospodářskou komunikaci propojující všechny části domu, jsou umístěny sklady kuchyně, prádelna a odděleně rehabilitační úsek. Na této úrovni je též zásobovací dvůr pro příjem zásob a materiálu do budovy. V patře je umístěno denní centrum s dílnami a prostory pro odpočinek. Původně rezervní prostory v přízemí i v 1. patře budovy byly využity pro dětskou školičku. V podkroví jsou umístěny kanceláře a technické vybavení objektu i pokoje hotelového typu pro návštěvy.
Domov – nová dvoupodlažní budova má kapacitu 57 lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích. Jde o dispoziční dvoutrakt, kdy pokoje jsou vloženy mezi vnitřní propojující komunikaci na vnější straně objektu a mezi dvorní zahradu. Patro je rozděleno na 2 sekce po cca 15 ubytovaných s příslušným pomocným zázemím. Pokoje nejsou řazeny průběžně, ale do skupin, mezi kterými jsou průhledy prosvětlené shora. Zalamování chodby a její šířkové pulzování z ní tvoří ve vazbě na rozšířené části, příjemný prostor, vhodný pro posezení a kontakty mezi bydlícími. Na každém patře jsou i společenské místnosti.
V každém patře je vždy jedna buňka pro ubytování manželské dvojice o dvou místnostech. Jednolůžkový pokoj má plochu 19 m2 s vestavěnými skříněmi, z pokoje je přístupná malá lodžie. Zázemí pokoje tvoří předsíň oddělená od pokoje posuvnými dveřmi a z ní je přístupná hygienická buňka se sprchou, WC a umývadlem. Vše s parametry vyhovujícími pohybu osob na vozíku.
Dvoulůžkový pokoj má plochu 23,6 m2, je vybaven dvěma polohovatelnými lůžky, vestavěnými skříněmi, stolkem se dvěma polokřesílky, opět s přímým výstupem na lodžii. Hygienické zázemí pokoje je stejné. Pro možnost případné potřeby vystřídání ubytované dvojice na WC, je na patře zřízeno rezervní WC.
Vertikální propojení úrovní zajišťují schody a dva lůžkové výtahy. Dvoupatrové spojovací chodby propojují novostavbu se starou budovou.
Provoz domova byl zahájen v roce 2008.

Příběh stavby

Domov sociální péče Hagibor je největším projektem v novodobé historii Židovské obce v Praze. Jedná se o největší a nejnákladnější projekt po roce 1989, jenž zahrnuje záchranu, obnovu a rekonstrukci historické budovy z počátku 20. století – bývalého chorobince, resp. starobince. Začala tak nová kapitola v historii místa, které je už více než sto let svázáno s životem pražských Židů dokonce tak, že se to odrazilo – a to je v Česku ojedinělý jev – v jeho pojmenování. DSP HAGIBOR poskytuje pobytové a ambulantní péče klientům z řad židovské komunity a především přeživším holocaustu.

Poloha stavby

Adresa

Vinohradská 1201/159, Praha 10