Stavba se načítá

Rekonverze plynojemu na multifunkční aulu GONG, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

Rekonstrukce

Datum zahájení: 10/2010

Datum dokončení: 05/2012

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky, Architektura, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Autor

Ing. arch. Josef Pleskot - AP atelier

Projektant

Ing. arch. Josef Pleskot - AP atelier

Dodavatel

GEMO a.s. (dříve GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.), Hutní montáže, a.s.

Investor

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Uživatel

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Popis stavby

Zadáním bylo vytvořit multifunkční aulu s kapacitou 1500 osob. Malý sál s kapacitou 400 osob, konferenční místnosti, výstavní prostory.
Hlavním koncepčním rozhodnutím návrhu bylo vyzdvihnutí zapadlého zvonu plynojemu do maximální polohy, a tím navrácení celé stavbě jejího původního majestátu. Dalším rozhodnutím pak byla realizace vestavby, která se původní konstrukce plynojemu prakticky nedotkne, a nechává tak vyznít jeho originální konstrukci i monumentalitě. Vestavba je konstrukční kombinací betonu a oceli.
Zastavěná plocha: 4081 m2
Obestavěný prostor: 80 000 m3

Příběh stavby

Plynojem byl prioritně určen k jímání vysokopecního plynu, který vzniká v průběhu výroby surového železa. Objekt plynojemu byl postaven v roce 1924. Náklady na jeho výstavbu dosáhly 11 miliónů korun. Plynojem sloužil svému účelu po 73 let.
Během leteckého náletu 20. února 1945 pronikla do plynojemu 120kg letecká puma, aniž by vybouchla. Takto zůstala ležet na dně plynojemu až do roku 1970, kdy byla pyrotechniky zneškodněna a vytažena. Po uzavření vítkovických vysokých pecí v roce 1997, ukončil svůj provoz i plynojem, který byl vypuštěn a zvon zaklesnul do nýtovaného prstence.

Poloha stavby

Adresa

Ruská 2993, Ostrava