Stavba se načítá

Základní škola v Markvartovicích

Novostavba

Datum zahájení: 17. 10. 1994

Datum dokončení: 1. 9. 1996

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Architektura

Přihlašovatel

Obec Markvartovice

Autor

Ing. arch. Luděk Podraský

Projektant

OSA

Dodavatel

Báňská a hutní stavební společnost

Investor

Obec Markvartovice

Uživatel

ZŠ Markvartovice

Popis stavby

Nadčasová pětitřídní škola, má půdorysný tvar rozevřeného vějíře. Centrální dvojpodlažní část tvoří diagonálně orientovaný podélně prohnutý učebnový blok, oddělující vnější prostor před školou s hlavním vstupem od prostoru školní zahrady na opačné straně. Na levém křídle je přízemí, energetické centrum s keramickou dílnou, sklady a výukové části školní zahrady. Pravé křídlo tvoří přízemní stravovací blok, přistavený ke stávajícímu objektu mateřské školy s tělovýchovným blokem s převýšenou halou tělocvičny. Na tu dobu netradiční řešení, bezbariérovost celé stavby, víceúčelové chodby, dominantou chodby ve 2 NP je otevřená stropní konstrukce, využívaná pro nejrůznější kulturní akce pro svou atraktivnost a dobrou akustiku. Stavba se nachází v údolní nivě potoka, upraveného násypem, který v některých místech dosahuje až 4 m výšky. Architektonický vzhled je dán dynamickou kompozicí, charakterizovanou výrazně objemově členěným učebnovým blokem. Celková zastavěná plocha je 2 159 m2, z toho terasy 324 m2, a obestavěný prostor je cca 12 130 m3.

Příběh stavby

Ze 150 let stařičké trojtřídní školy, ve které se vyučovalo na dvě směny, se žáci stěhují do zcela nové, moderní obcí vybudované pětitřídní školy. Prosazení zcela nového stavebního pojetí školy vějířovitého tvaru, bezbariérovost stálo vedení obce i školy nemálo úsilí a častých "výletů" do Prahy. Snaha byla nakonec korunována tím, že k nám do obce, pro Pražáky na "konci světa", dorazil tehdejší ministr školství Ivan Philip a poklepáním na základní kámen zahájil stavbu, kterou nám i dnes po čtvrtstoletí mnozí závidí. K 20-tým narozeninám školy dostala budova krásný dárek, dostala nový kabát, nová okna, moderní led osvětlení a do tříd tolik potřebnou rekuperaci pro bdělost žáků a pedagogů při vyučování.

Poloha stavby

Adresa

Markvartovice, Šilheřovická 492