Stavba se načítá

Dostavba mateřské školy v Praze 7

Rekonstrukce

Datum dokončení: 2014

Cena stavby: 35 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

PROARCH s.r.o.

Autor

PROARCH s.r.o., Ing. arch. Prajer, Ing. arch. Vasiluk, Ing. arch. Mezera

Projektant

PROARCH s.r.o.

Dodavatel

Vltavín Holding s.r.o

Investor

MČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7

Uživatel

OŠK MČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7

Popis stavby

Umístění stavby na rozhraní blokové městské zástavby z přelomu 19. a 20. století a Letenských sadů vyžadovalo osobitý přístup k zadanému úkolu. Na jedné straně historizující fasády obytných domů a základní školy, na druhé straně nízká dřevostavba stávající mateřské školy obklopená vzrostlou zelení vedly k návrhu přístavby v určité formě organické architektury, která je jistou odezvou na nedaleký pavilon Restaurantu EXPO 58. Svým neotřelým tvarem, hravostí a veselostí barevného pojetí napovídá nový pavilon MŠ, jakému účelu je určen. Nejedná se samoúčelně pouze o vnější formu objektu, neboť ta prostupuje důsledně i do interiéru a dává všem hlavním pobytovým prostorám pro děti zcela osobitou dimenzi.
Návrh přístavby je dopracován včetně interiéru - stupňovitých pódií se skluzavkami v hernách a atypického mobiliáře v celém pavilonu.
Výjimečná architektonická forma objektu si vyžádala neobvyklé konstrukční řešení, kterým se stavba vymyká z běžné produkce. S ohledem na investiční náklady a také proveditelnost bylo zvoleno použití spojitých lepených nosníků o délce 16 m, doplněných na bocích dřevěnými ohýbanými lepenými žebry ve tvaru C.

Příběh stavby

Vzhledem ke ztíženým základovým podmínkám v málo únosných terasových sedimentech, bylo nutné, aby založení eliminovalo nerovnoměrné sedání objektu. Suterén pod částí půdorysu byl založen plošně na pasech, nepodsklepená část půdorysu musela být založena na mikropilotách. Obvodové stěny suterénu byly dimenzovány proti zemnímu tlaku a izolovány proti tlakové vodě. Prostor suterénu je dále chráněn obvodovou drenáží.
Během provádění výkopových prací došlo k odkrytí rozsáhlých podzemních prostor nacházejících se při jižním štítu dostavovaného pavilonu školky. Půdorysný rozsah podzemních prostor (sklepení) má rozměry cca 15 x 15 m (viz situace) a spolu s obvodovými stěnami tl. cca 1,5 m pak celkový podzemního objektu rozměr je zhruba 18 x 18 m. Jedná se zřejmě o barokní sklepy, o kterých nebyly dochovány žádné informace a které pravděpodobně patřily k někdejším místním vinicím. Prostor sklepení je klenutý křížovými klenbami nad 9 čtvercovými poli o světlé šíři 4,20 m. Celková výška od podlahy (dle provedené sondy) do vrcholu klenby činí cca 4,5 m. Nad klenbami je cca 1,0 -1.20 m zeminy. Ze čtvercového půdorysu sklepení vybíhá schodišťová šíje pod suterénní prostory budovaného pavilonu MŠ.

Poloha stavby

Adresa

MŠ Kostelní 37/7