Stavba se načítá

Rezidence Nová Karolina - objekt F, Ostrava

Novostavba

Datum zahájení: 03/2017

Datum dokončení: 10/2018

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Bytový dům/komplex

Přihlašovatel

CAMA Architekti / GEMO Olomouc

Autor

David Chromík / CAMA Architekti s.r.o.

Projektant

CAMA Architekti

Dodavatel

Gemo Olomouc, a.s.

Investor

New Karolina Residential Development II. s.r.o.

Uživatel

Soukromé osoby

Popis stavby

Bytový dům se nachází v sanovaném areálu bývalé koksovny Karolina, je součástí 2. etapy výstavby New Karolina Residential.
Dům F uzavírá východní stranu Náměstí Biskupa Bruna.
Objekt má tři schodišťové sekce s 6, 9 a 8 nadzemními podlažími.
V přízemí jsou situovány vstupní prostory, komerční jednotky, garáže, sklepy a technické místnosti.
Od 2 NP výše jsou navrženy byty různých velikostí a standardů.
Hmota objektu je výrazně tvarována s akcentovanými věžemi a vykonzolovaným severním křídlem.
Členitou formu sceluje provedení fasády.
Hlavním motivem jsou linie stropních desek.
Prostor mezi nimi člení francouzská okna, plasticita lodžií a meziokenní vyzdívky se strukturovanou omítkou.
V rámci projektu byla řešena dopravní i technická infrastruktura, městský parter a sadové úpravy veřejných prostranství.

Poloha stavby

Adresa

Náměstí Biskupa Bruna, Ostrava