Stavba se načítá

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce

Datum zahájení: 21.10.2013

Datum dokončení: 23.5.2015

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky, Sakrální stavba, Architektura, Rekonstrukce

Autor

Ing. arch. Jaromír Chmelík

Projektant

architekti chmelík&partneři, Arch.Design Project

Dodavatel

Sdružení BAK - RenoArt

Investor

Statutární město Hradec Králové

Uživatel

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost

Popis stavby

Bílá věž, jedna z nejvýznamnějších staveb v Hradci Králové a nemovitá kulturní památka, byla vystavěna mezi lety 1574 a 1581 na západním okraji Velkého náměstí, v samotném srdci historického centra města, v sousedství katedrály Svatého Ducha. Jedná se o renesanční, 72 metrů vysokou, věž, která slouží především jako zvonice pro druhý největší zvon v Čechách - Augustin. Věž dříve sloužila zároveň jako strážní a hlásná věž s hodinami. Celá věž je postavena ("integrována") do jižní části starší kaple sv. Klimenta, jejíž zbytky se zachovaly dodnes v konstrukci věže (například opěrný pilíř s lomeným obloukem jižního průčelí kaple).
Při velkých rekonstrukčních pracích v poslední čtvrtině 20. století došlo k zásadním zásahům do hmotné podstaty památky, které znamenaly na jedné straně statickou stabilizaci věže, na druhé však zásadní úbytek autentických detailů, nevhodné technologické řešení spárování a injektáží. Čištěním povrchů došlo také k zásadnímu narušení historických materiálů a ke vzniku dlouhodobých stále trvajících problémů. Společně s nevhodnou přístavbou pokladny věže tak vznikl impuls ke kompletní rekonstrukci objektu.
Původní účel věže – především tedy zvonice (kampanily), hlásné a strážní věže byl historickým vývojem změněn na současnou vyhlídkovou věž s funkční zvonicí. Základní koncept řešení vychází z celkové potřeby rekonstrukce stavby, doplněný snahou vnést nový život do kulturní památky a o princip prolínání jednotlivých stavebních celků v čase a prostoru.
Restaurátorským způsobem byly kompletně opraveny všechny poškozené části. Do vyčištěného historického prostoru věže byl po odstranění všech nežádoucích a nehodnotných konstrukcí vložen nový současný prvek interiéru – schodiště, podesty, výstavní a interaktivní prvky s výukovými a zábavnými programy. S nimi, společně s odhalenou krásou historické stavby, se cesta k cílené vyhlídce v nejvyšším patře věže stává intenzivním zážitkem po celou dobu prohlídky. Nová vstupní třípodlažní přístavba vznikla na místě původní nevyhovující pokladny z 80. let 20. století.

Příběh stavby

Samostatnou kapitolou je oprava zvonové stolice, jejíž havarijní stav (především stav dřevěných konstrukcí skrytých pod podlahou) byl odhalen až při zahájení rekonstrukce. Nevyhovující prvky byly vyměněny za užití historických tesařských postupů a nástrojů, kdy se samotná příprava, tesání a osazování trámů stalo na prostranstvím před katedrálou jakýmsi dlouhodobým happeningem.
Novinkou jsou posuvná spodní ramena schodišť ve zvonovém patře. Toto řešení nabízí zvoníkům ideální manipulační prostor pro zvonění, jenž je konané přibližně dvanáctkrát do roka při významných událostech. Nové bezpečnostní úpravy umožňují přítomnost veřejnosti při zvonění přímo v prostoru věže.
Do před rekonstrukcí zcela nepřístupné místnosti nad vstupem do kaple sv. Klimenta (skrze průchod věží z jižního průčelí) bylo umístěno umělecké dílo – artefakt – unikátní 3,8 m vysoký skleněný model Bílé věže v měřítku 1:20. Model zachycuje bílou věž v prolnutí s předpokládanou podobou původní gotické kaple, z níž věž vyrůstá.
Vyhlídkový ochoz nabízí úchvatný výhled do všech čtyř světových stran. Nový skleněný podhled pod bání v tomto patře navíc nyní odhaluje nevšední („pátý“) pohled na krovovou konstrukci.
Celý interiér věže je nasvícen a ozvučen. Značná část světel je navíc v režimech RGB s možností nastavení světelného spektra, a to včetně podsvícení schodišťových stupňů, nasvětlení skleněného modelu, zvonu s krovovou konstrukcí, exponátu historického hodinového stroje či krovu báně. Je tak možné měnit dynamicky atmosféru jednotlivých druhů prohlídek. Stejně tak nazvučení celého prostoru se podřizuje programům prohlídek.

Poloha stavby

Adresa

Franušova 168/1, Hradec Králové