Stavba se načítá

Zámek Bolatice

Rekonstrukce

Datum zahájení: 1.3.1999

Datum dokončení: 30.6.2000

Kategorie: Administrativní budova, Rekonstrukce památky

Přihlašovatel

Obec Bolatice

Autor

Řád Cisterciáků z Velehradu

Projektant

JK Ateliér Opava

Dodavatel

Stawex, spol. s r. o.

Investor

Obec Bolatice

Uživatel

Obecní úřad Bolatice

Popis stavby

Barokní zámek, nástupce obytného objektu patrně tvrzového charakteru z konce 16. století - sídla administrátorů velehradského kláštera, v jehož majetku byla ves od r. 1250, je typickým produktem doby, ukázkou komorní, v detailu precizně promyšlené architektury.

S rozsáhlou přestavbou zámku do dnešní podoby bylo započato po nástupu opata Josefa Malého r. 1724 a v roce 1729 byla dokončena, jak dokládá znak na vstupním portálu s nápisem FIM AW 1729 (Fecit Iosephus Malý, abbas welegradensis).

Po válkách s Pruskem v letech 1740-1742 byly Bolatice spolu s celým Hlučínskem připojeny k Prusku. V majetku velehradského kláštera však zůstaly až do jeho zrušení dne 27. září 1784, teprve poté je 21. prosince 1784 získal pruský stát. Ten je ihned prodal za 41 000 tolarů Eugenovi a Aloisovi Hennům, baronům z Henneberku, kteří vlastnili Bolatice do 19. prosince 1822, kdy je prodali za 83 054 tolarů Eduardu Mariovi, knížeti Lichnovskému.

Roku 1926 prodali Lichnovští bolatický zámek Václavu Bochýnkovi. Ten jej dal sice upravit, ovšem za cenu zničení mnoha hodnotných architektonických detailů včetně nástěnných maleb interiérů ve 2. NP. Také zámecký park byl podstatně okleštěn a postupem doby změněn na malý parčík.

Po roce 1945 získal bolatický zámek československý stát a obec Bolatice a byly v něm úřadovny Místního národního výboru Bolatice, do roku 1958 i škola, později i MŠ. V letech 1960 - 1961 byla nepříliš zdařile opravena zámecká fasáda a střecha. Poté co MNV objekt opustil, byly v něm postupně pošta, spořitelna, obchod, kantýna n. p. Juta Bolatice, v prvním patře knihovna, klubovna a skladiště MNV. Sklepy a některé prostory zůstaly nevyužity.

Po r. 1975 byl objekt při rozšiřování n. p. Juta obestavěn novými objekty - podnikovými halami a provozními budovami závodu, což zcela zásadně narušilo jeho historické prostředí. Přitom již od roku 1972 se jednalo o důkladné generální opravě zámku.

Rekonstrukce samotného objektu probíhala v letech 1998 - 2000 a v prostorách zámku je nyní nejen sídlo Obecního úřadu Bolatice, ale i pěkná obřadní (koncertní) síň a klubovna pro spolky.

Příběh stavby

První stavebně-historický průzkum objektu zámku byl dokončen v červnu 1988 Památkovým ústavem v Ostravě. Teprve v roce 1993, kdy stav objektu a především střechy byl havarijní, se začalo s vlastní přípravou opravy střechy a krovu, která byla dokončena v roce 1996.

Rekonstrukce samotného objektu probíhala v letech 1996 – 1999 a přišla na 20 mil. Kč. Obec si většinu nákladů hradila ze svého rozpočtu.

Barokní zámek je jednou ze tří kulturních památek v obci. A díky citlivému přístupu architekta, památkářů i investora je zámek velkou chloubou obce.
A můžete zde najít řadu zajímavých prvků. Konstrukci krovu tvoří tzv. Ondřejovy kříže, velmi povedené jsou opravy vnitřních říms, stropů, pískovcových sloupů a také kovářské výrobky na schodišti, kování dveří atd.

Také venkovní prostor byl upraven do malého zámeckého parku a před vchodem do zámku je pískovcová balustráda.

V prostorách zámku je nyní nejen sídlo Obecního úřadu Bolatice, ale i pěkná obřadní (koncertní) síň a klubovna pro spolky.

Poloha stavby

Adresa

Hlučínská 95/3, 74723 Bolatice