Stavba se načítá

Atletická hala Vítkovice, Ostrava

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 1.7.2014

Datum dokončení: 30.12.2015

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro tělovýchovu a sport, Architektura

Přihlašovatel

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Autor

Ing. arch. Martin Chválek, Ing. arch.Tomáš Janča, Ing. arch. Jan Zavadil

Projektant

OSA projekt s.r.o.

Dodavatel

EKKL a.s.

Investor

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Uživatel

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Popis stavby

Jedna z nejmodernějších atletických hal v České republice. Vyhovuje parametrům Mezinárodní atletické federace IAAF,umožňuje celoroční přípravu a splňuje podmínky pro konání atletických závodů a mezinárodních mítinků v zimní halové sezóně. Je využívána převážně atletickými kluby,ale nabízí možnosti využití i pro mnoho jiných sportovních aktivit. Hlediště haly má kapacitu 1020 sedících diváků.V hale je umístěn běžecký ovál s 6 drahami o délce 200 metrů,osmi přímými drahami o délce 60 metrů,sektory pro skok do výšky,skok do dálky,skok o tyči a vrh koulí. Nedílnou součástí nové haly je i zrekonstruovaný atletický tunel s přímou dráhou dlouhou 100m, sektorem pro skok do dálky a posilovnou.
Toto řešení – atletická hala, atletický tunel a propojení se stávající víceučelovou halou je jediné v České republice.
Atletická hala se nachází v těsném sousedství víceúčelové haly Ostravar Aréna, která slouží jako multifunkční hala pro sport, nejčastěji lední hokej a kulturní akce. S umístěním atletické nové haly v blízkosti ARÉNY se počítalo již v původním projektu Paláce kultury a sportu, zpracovaném Ing.arch. Vladimírem Dědečkem.
Spolu s blízkým, nově zrekonstruovaným Městským stadionem s fotbalovým hřištěm a atletickou dráhou a ubytovacími kapacitami v bezprostředním okolí tak vznikl unikátní sportovní komplex splňující ty nejvyšší nároky na pořádání sportovních i kulturních akcí.
Situování v území bylo ovlivněno dvěma požadavky. 1,Zachování stávajícího tréninkového tunelu a jeho provozního propojení s atletickou halou. 2,Respektování záměru na vytvoření třetí ledové plochy situované u Ostravar Arény v sousedství multifunkční haly a hotelu.
Technické parametry haly jsou : obestavěný prostor haly 107 785 m3, tunel 9 952 m3, zastavěná plocha hala
6 875 m2, tunel 2 073 m2. Nosnou střešní konstrukci tvoří dřevěná konstrukce ze zakřivených vazníků, zavětrování je v kombinaci ocelových prutů a dřeva. Skelet tvoří ŽB, do kterého jsou přenášeny svislé i vodorovné síly od dřevěné části konstrukce. Rozpětí střešních vazníků 62m je rovněž unikátní v celé ČR.

Příběh stavby

Už při zadání projektových prací musel tým projektantů řešit mnoho problémů spojených se začleněním a napojením nové haly do stávajícího souboru staveb a složitost konstrukce atletické haly vzhledem k extrémnímu rozpětí. Nosná řešení konstrukce byla počítána 3D prutovým modelem a některé detaily byly též kontrolovány komplexním statickým modelem stavby, kde byly vyhodnoceny lokální tlaky a smyk v oblasti napojení paty vazníků na ocelo-železobetonovou konstrukci. Model byl uvažován jako objemový s uvážením ortotropie dřeva+kontaktní povaha spoje+teorie druhého řádu.
Samotná montáž nosné konstrukce probíhala s ohledem na omezený prostor staveniště pomocí dvou jeřábů s nosností 200 a 300 tun. Těmto jeřábům bylo nutné přizpůsobit i první a nejtěžší část montáže, tedy montáž ztužidlového pole. Nejprve bylo provedeno postupné osazení a montáž celé levé části ztužidlového pole v ležaté poloze. Poté bylo možno tuto již začepovanou část zvednout a osadit na ŽB skelet. Druhým jeřábem byly postupně doplňovány pravé části ztužidlového pole, které bylo rovněž nutné dodatečně montážně kotvit k již provedené ŽB konstrukci štítů, do doby než byly osazeny všechny její části, čímž byla zajištěna její výztužná funkce. Po celou dobu montáže probíhala geodetická kontrola geometrie konstrukce. Neméně složité bylo stavbu atletické haly napojit na atletický tunel a stávající Ostravar Arénu. Záměrem bylo vytvořit budovu s jednoduchým hmotovým řešením, která nebude konkurovat dominantní Ostravar Aréně. Objem haly je dán rozměry sportovišť, které splňují přísné požadavky pravidel Mezinárodní atletické federace IAAF pro halové soutěže.
Hala je „rozkročena“ nad stávajícím atletickým tréninkovým tunelem, který byl kompletně rekonstruován. Jednoduchý elipsovitý tvar haly vhodně doplňují dvě hmoty obslužných objektů přisazené ze severozápadu a severovýchodu. V první jsou umístěny neveřejný vstup, šatny sportovců a zázemí pro rozhodčí a organizátory soutěží, ve druhé jsou hlavní vstup návštěvníků, stravovací zařízení a VIP zóna.

Poloha stavby

Adresa

Ostrava - Zábřeh