Stavba se načítá

Infocentrum Hradec Králové

Rekonstrukce

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Stavba pro obchod a služby, Rekonstrukce

Přihlašovatel

architekti chmelík & partneři, s.r.o.

Autor

Ing. arch. Jaromír Chmelík

Projektant

architekti chmelík&partneři

Dodavatel

MATEX HK, s.r.o.

Investor

Statutární město Hradec Králové

Uživatel

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost

Popis stavby

Stavba s číslem popisným 626 je bytový dům. Prostory byly využívány jako Městská knihovna města Hradce Králové. Stavební úpravy vnitřních prostor knihovny mění užívání na Infocentrum města Hradce Králové.
Stavba pochází z 30. let 19. století a odpovídá zvyklostem z dané doby. Jedná se o cihelnou výstavbu se ŽB stropy (nad přízemím). Uliční fasáda domu je z tvrdé omítky. Dvorní fasáda je z házené "kotěrovské" omítky.
Stavební úpravy vnitřních prostor využívají stávající konstrukce objektu. V rámci stavebních úprav byly provedeny rozsáhlé zásahy do nosné konstrukce. Nové velké otvory v nosných stěnách jsou řešeny pomocí ocelových rámů. Součástí stavebních úprav byla i sanace spodní stavby proti vlhkosti (tj. chemická injektáž a systém provětrání spodní suterénních prostor).
Vnitřní interiér prostoru infocentra určený pro veřejnost je řešen ve speciálních interiérových prvcích se zabudovanou informační technologií.
Konstrukční a materiálové řešení při repasi fasády vychází z požadavků památkové péče. Sanace dvorní a uliční fasády byla prováděna restaurátorským způsobem.

Poloha stavby

Adresa

Eliščino nábřeží č.p. 626, Hradec Králové