Stavba se načítá

Parkovací dům Jana Gayera, Hradec Králové

Novostavba

Kategorie: Dopravní stavba, Architektura

Přihlašovatel

architekti chmelík & partneři

Autor

Ing. arch. Jaromír Chmelík

Projektant

architekti chmelík&partneři

Dodavatel

BAK stavební společnost

Investor

ISP Hradec Králové

Uživatel

ISP Hradec Králové

Popis stavby

Parkovací dům s provozním a technickým zázemím s kapacitou 284 parkovacích stání pro snížení deficitu parkovacích míst v centrální části města.
Garáže slouží pro parkování osobních automobilů na kapalná paliva (benzín, nafta). V části garáží bude možnost parkovat i osobní automobily na plynná paliva LPG, CNG. V garážích lze parkovat bez omezení i elektromobily. Elektromobily budou uvnitř garáží na vyhrazených místech nabíjeny.
Jedná se o samostatně stojící objekt. Dvě propojené hmoty, každá s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 69,84x17,28 m, respektive 59,44x17,28 m a středovou částí o rozměrech 55,75x3,39 m, celkem o maximálních rozměrech 69,84x41,44 m v úrovni 1.NP. Stavba má čtyři nadzemní podlaží v severní části a tři podlaží v jižní části.

Příběh stavby

V průběhu realizace stavby došlo k odhalení pevnostního základového zdiva. Na základě tohoto nálezu došlo k úpravě projektu, která umožňuje do budoucna tento historický artefakt zpřístupnit veřejnosti.
Stavba samotná by měla umožnit zklidnění historického centra Hradce Králové a přemístění parkovacích míst z Velkého náměstí.

Poloha stavby

Adresa

Gayerova kasárna, Hradec Králové