Stavba se načítá

Obecní dům Rohov

Novostavba

Datum zahájení: 01.04.2010

Datum dokončení: 30.10.2010

Cena stavby: 18 200 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Administrativní budova, Stavba pro kulturu a osvětu, Architektura

Přihlašovatel

Obec Rohov

Autor

ATRIA - projekční kancelář, Ing. arch. Karel Komárek

Projektant

ATRIA - projekční kancelář, Ing. arch. Karel Komárek

Dodavatel

DOPFIN trade & cession s.r.o.

Investor

Obec Rohov

Uživatel

Obec Rohov

Popis stavby

Jedná se o jednopodlažní, multifunkční stavbu zahrnující tyto prostory: přízemí - obecní úřad, zasedací místnost, denní místnost zaměstnanců obce, garáže k parkování obecní techniky, vč. hasičské techniky. I NP - společenský sál (105 osob), klubovnu spolků, knihovnu a archiv. Každý úsek má své samostatné sociální zázemí. Přízemí a I NP je propojeno samostatným výtahem, tudíž je budova bezbariérová. K objektu náleží taktéž parkovací stání pro 9 mot. vozidel a zpevněná plocha místního hospodářství. Obecní dům je precizně vsazen do okolní zástavby. Budova je napojena na veškerou tech. infrastrukturu a je vytápěna zemním plynem. Její multifunkčnost je dokonale sladěna. Obecní dům byl v roce 2011 vyhlášen třetí nejlepší stavbou v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2011 a v témže roce byl oceněn "Zlatou cihlou" v soutěži vesnice roku v Moravskoslezském kraji.

Příběh stavby

Prvotní úvahy o stavbě obecního domu se zrodily kolem roku 1999, kdy se představitelé obce rozhodli řešit svízelnou situaci s absencí multifunkčního prostoru pro obyvatele obce, jelikož v obci scházelo adekvátní zázemí jednak pro obecní úřad, místní hospodářství, ale také společenského prostoru, kde by se odehrával společenský život místních obyvatel. Jediná možnost tedy spočívala ve výstavbě tohoto zařízení, které by vyřešilo všechny problémy najednou. Problémem byly pro obec o 600 obyvatelích samozřejmě finanční prostředky. Díky dotačnímu programu ROP Moravskoslezsko byla na stavbu poskytnuta dotace ve výši 92,5 % (!), při celkových nákladech ve výši 18,2 mil. Kč. Obecní dům byl vybudován v prostoru bývalé zemědělské usedlosti, kterou obec vlastnila.

Poloha stavby

Adresa

ROHOV, Hlavní 180, 747 25