Stavba se načítá

Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.

Rekonstrukce

Datum zahájení: 02/2015

Datum dokončení: 10/2017

Cena stavby: 690 244 765 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba

Přihlašovatel

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant

SUDOP Praha, a.s.

Dodavatel

Sdružení Metrostav a.s. a Prominecon CZ a.s.

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uživatel

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Popis stavby

Historická ocelová nástupištní hala v železniční stanici Praha hlavní nádraží je spolu se secesní Fantovou budovou urbanistickou dominantou celého území. Je rovněž součástí památkově chráněného komplexu staveb hlavního nádraží. Cílem architektonického řešení stavby byla kompletní rekonstrukce ocelové obloukové haly nad kolejištěm a nástupišti 2, 3 a 4 včetně přístřešku nad 1. nástupištěm, který přiléhá k Fantově budově.

Příběh stavby

Realizace projektu probíhala v několika etapách v různých částech haly. Základní myšlenkou bylo vytvoření moderní jednotné koncepce, která by dala výsledný společný architektonický rámec celému rozsáhlému areálu pražského hlavního nádraží. Po organizační stránce bylo nejnáročnější koordinovat veškeré stavební práce s provozem železniční stanice, který musel zůstat zcela zachován po celou dobu rekonstrukce. Díky realizaci projektu získala budova pražského hlavního nádraží důstojný a reprezentativní vzhled. Podařilo se také zajistit vyšší bezpečnost a komfort pro cestující.

Poloha stavby

Adresa

Praha