Stavba se načítá

Regenerace sídliště Ostrava - Fifejdy I

Rekonstrukce

Datum zahájení: 01.06.2002

Datum dokončení: 30.12.2014

Cena stavby: 114 000 000 Kč

Kategorie: Veřejné prostranství, Urbanistický celek

Přihlašovatel

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Autor

ing.arch. Iva Seitzová

Projektant

Ateliér Genius loci, s.r.o.

Dodavatel

Jaromír Mičulka - údržba vozovek

Investor

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Popis stavby

Urbanisticky ucelená koncepce celé regenerace sídliště, která byla důsledně dodržena po celou dobu realizace (13 let)
- začlenění sídliště do širšího kontextu okolí (historické jádro Mariánských Hor, sídliště Fifejdy II) hlavním pěším tahem, cyklostezkou
- zachování zeleného srdce sídliště i při navýšení počtu odstavných stání
- parkování v maloprostorových parkovacích kapsách navrženo - přednostně po okraji sídliště a v docházkové blízkosti domů
- upřednostňování pěších a cyklistů v celém sídlišti
- upřednostňování bezbariérových řešení vstupů, komunikací a chodníků
- dostatek atraktivních prostorů pro každodenní trávení volného času obyvatel
- stálá participace veřejnosti na plánovacím procesu
-regenerovaná plocha 20,56 ha
-počet bytových jednotek 1 292
-počet domů 32
-investiční náklady 114 mil Kč (ukazatel nákladů na měrnou jednotku činí 5,54 mil Kč/ ha)

Příběh stavby

Pro obyvatele sídliště se podařilo vytvořit provázaný, atraktivní a kultivovaný sídlištní prostor splňující všechny požadavky na funkčnost, logickou návaznost využívaných pěších tras s dostatkem parkovacích ploch i atraktivní dostupností MHD. Obyvatelé získali přímo v bezprostředním okolí svého bydliště mnoho odpočinkových zón pro aktivní i pasivní trávení volného času všech věkových skupin – sportoviště, workoutové hřiště, dětská hřiště, psí louku, pobytovou louku, kopec pro sáňkování, pergoly pro posezení…Na vhodných místech byla rozmístěna umělecká díla získaná z různých sochařských workshopů a sympozií.

Poloha stavby

Adresa

sídliště Fifejdy I