Stavba se načítá

Polyfunkční dům MORAVAN, Brno

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 2004

Datum dokončení: 2005

Cena stavby: 80 000 000 Kč

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Rekonstrukce, Bytový dům/komplex, Urbanistický celek

Přihlašovatel

MORAVAN DEVELOP s.r.o.

Autor

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Šenbergerová, Šenberger-architekti

Projektant

GREBNER spol.s.r.o.

Dodavatel

MORAVAN DEVELOP s.r.o.

Investor

MORAVAN DEVELoP s.r.o.

Uživatel

Společenství vlastníků objektu MORAVAN - Zábrdovická č.p. 15, Brno

Popis stavby

Stará textilka byla téměř ideální budovou pro konverzi. Klasická tovární pětipodlažní budova byla postavena ve dvou časových etapách - 80. léta 19. stol a počátek 20. stol. Kromě obvodových stěn, dvou schodišť a pár sloupů byla (po vyklizení neskutečného množství sutin a odpadu) v podstatě prázdná a připravená přijmout jakýkoli program. Nádvoří bylo zarostlé náletovými dřevinami se skládkou odpadů ve dvorním traktu. Na počátku výstavby byl areál nejprve vyklizen a budovy očištěny od nevyhovujících či rozpadlých přístaveb. Územní plán předepisoval kombinaci bydlení a obchodních prostor, proto zde vzniklo 32 bytů, 8 loftů, 6 kanceláří a 8 komerčních prostor.

Příběh stavby

Bývalá textilka v k. ú. Zábrdovice je umístěna na levém břehu řeky Svitavy v tzv. posvitavské zóně. Objekt byl před rekonstrukcí ve značně zdevastovaném stavu. Projektová dokumentace byla připravována řadu let a potýkala se s nemalými problémy. Složitá situace byla v oblasti finančního zajištění a rovněž v jednání s dotčenými orgány samosprávy ve věci povolení stavby. Průzkumem bylo zjištěno, že starší část pocházející z 80. let 19. stol. je založena na dubových pilotách. Do této části budovy byla vložena dvoutraktová dispozice s byty otočenými k jihozápadu do zeleně, v novější části se železobetonovým skeletem byly realizovány lofty a studia. Křídlo s byty přiléhající ke starší části je novostavbou na místě stavebně dožité části objektu. Celkově tak vznikla budova, která již téměř 15 let slouží svému novému účelu a navíc byl odstraněn velmi zanedbaný brownfield.

Poloha stavby

Adresa

Brno, Zábrdovická 15/16