Stavba se načítá

Národní technická knihovna, Praha

Novostavba

Datum zahájení: 07.2006

Datum dokončení: 09.2008

Cena stavby: 1 500 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Architektura

Přihlašovatel

OBERMEYER HELIKA a.s.

Autor

PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.

Projektant

OBERMEYER HELIKA a.s.

Dodavatel

Sdružení Metrostav, a. s., a OHL ŽS, a. s.

Investor

Státní technická knihovna, MŠMT ČR

Uživatel

Státní technická knihovna, MŠMT ČR

Popis stavby

Novostavba sloužící významné české technické a kulturní instituci – Národní technické knihovně – je unikátní svým konstrukčním a architektonickým řešením. Jedinečné statické řešení rozponu nosného skeletu o rastru 15 x 15 metrů, unikátní konstrukce obvodového pláště z atypických skleněných elementů, inovativní koncepce protipožární ochrany budovy, použití pohledového betonu jako finálního interiérového povrchu, uplatnění speciálních akustických povrchů pro eliminaci hluku, celková koncepce mikroklimatu v budově s u nás dosud nerealizovaným systémem aktivace betonového jádra – tyto a další technická řešení činí z budovy knihovny skutečný unikát. Novostavba knihovny doplňuje stávající komplex budov univerzitního kampusu a představuje nejmodernější knihovnickou instituci v České republice. Obestavěný prostor: 172 258 m3, zastavěná plocha typ.podlaží: 5 186 m2.

Příběh stavby

Budova je unikátní svým konstrukčním a architektonickým řešením a v čase svého dokončení byla jednou ze staveb s nejpokrokovějším technickým a technologickým provedením.

Architekti propsali technické zaměření budovy i do jejího výrazu. Stěny jsou holé betonové s přiznanými technologiemi na stropě. Na úrovni podlah jsou barevně vytažené izočáry reprezentující průhyby nosné stropní konstrukce.

Poloha stavby

Adresa

Technická 2710/6, 160 80 Praha 6