Stavba se načítá

Poutní místo Kalvárie, Čestice

Rekonstrukce

Datum zahájení: 01.05.2009

Datum dokončení: 31.12.2014

Kategorie: Rekonstrukce památky, Sakrální stavba

Přihlašovatel

Biskupství českobudějovické

Dodavatel

Vertigo Písek s.r.o., Mgr. Josef Novotný

Investor

Římskokatolická farnost Čestice

Uživatel

Římskokatolická farnost Čestice

Popis stavby

Počátek historie poutního místa se váže k roku 1626. To zde byly postaveny dřevěné kříže a kaple Křížové cesty. Roku 1728 byly,
jako náhrada za ně, postaveny kaple zděné. Současná podoba místa vznikla roku 1820. Jako poděkování za své uzdravení přestavbu financovala hraběnka Reyová. Mezi barokní výklenkové kaple byla vestavěna ústřední kaple Povýšení sv. Kříže. Jedná se o cenný architektonický a krajinotvorný prvek. Kaple Povýšení sv. Kříže je postavená ve slohu vlašské renesance a je koncipována do podoby antického chrámu s prvky dórského slohu. Hodnotné jsou dochované historické konstrukce a stavební prvky vč. výmalby interiérů kaplí a východního průčelí kaple sv. Kříže.

Příběh stavby

O opravu poutního místa na vrchu Kalvárie v Česticích se zasadil pan Václav Hruška, místní patriot a hudebník. První etapa opravy
(pět kaplí vč. restaurování nástěnných maleb v nich), byla provedena v roce 2010. Při odkryvech novodobých maleb byl nalezen fragment malby anděla, zřejmě z období renesance. Druhá etapa opravy (oprava centrální kaple a ústřední malby v průčelí) proběhla v roce 2014. Obě etapy byly financovány kombinací prostředků farnosti a EU (prostřednictvím Místní akční skupiny Strakonicko a SZIF). Oprava proběhla i za pomoci místních občanů a městyse Čestice. Poutní místo je často navštěvovaným turistickým cílem, přímo leží na významné turistické trase "Klostermanova cesta".

Poloha stavby

Adresa

Čestice