Stavba se načítá

Poutní kostel sv. Barbory, Pročevily

Rekonstrukce

Datum zahájení: 01.05.2012

Datum dokončení: 31.12.2013

Zdroj financování: Veřejný, Soukromý

Kategorie: Rekonstrukce památky, Sakrální stavba

Přihlašovatel

Biskupství českobudějovické

Dodavatel

Vertigo Písek s.r.o., Mgr. Josef Novotný

Investor

Římskokatolická farnost Bubovice

Uživatel

Římskokatolická farnost Bubovice

Popis stavby

Poutní kostel je umístěn na návrší, které výrazně převyšuje okolní krajinu, a je tak výraznou dominantu východního úpatí Brd a významným krajinotvorným prvkem. Stavba je centrálně dispozice s oktogonálním půdorysem a s připojenou nízkou hranolovou jednopatrovou věží na východní straně. Objekt byl vystavěn v letech 1650-60 jesuity z nedaleké Březnice dle projektu Carla Luraga. V kostele se nachází oltář sv. Máří Magdaleny a sv. Barbory mučednice, které je zasvěcen i celý kostel. Vzácná gotická socha sv. Barbory byla z kostela v minulosti odcizena. Střecha kostela je jako jedna z mála v této oblasti doposud kryta dřevěným šindelem.

Příběh stavby

Kostel byl v minulém století dlouhodobě neudržován a i začátkem tohoto se nedařilo získat finanční prostředky na jeho záchranu. Až
v roce 2011 byl připraven projekt na opravu a díky financím z EU bylo možno zahájit opravu. Konkrétně se jednalo o opravu krovů a
položení nové šindelové krytiny z modřínů beskydských lesů, opravena byla také celá fasáda kostela, vč. restaurování oken a
dveří a odborné restaurátorské opravy slunečních hodin. Na opravě se výrazně mimo EU podílel i vlastník (farnost Bubovice) a
okolní obce Pročevily, Volenice a Vševily. Právě díky spolupráci vlastníka památky a místních obyvatel z okolních obcích se
podařilo zachránit významnou památku jedinečného charakteru.

Poloha stavby

Adresa

Pročevily, Volenice