Stavba se načítá

Kostel Umučení sv. Jana Křtitele, Žumberk

Rekonstrukce

Datum zahájení: 5.7. 2005

Datum dokončení: 25.11. 2013

Zdroj financování: Veřejný, Soukromý

Kategorie: Rekonstrukce památky, Sakrální stavba

Přihlašovatel

Biskupství českobudějovické

Autor

HERITAS s.r.o.

Dodavatel

Václav Prokeš

Investor

Římskokatolická farnost Žumberk u Trhových Svinů

Uživatel

Římskokatolická farnost Žumberk u Trhových Svinů

Popis stavby

Jedná se o pozdně gotický kostel z 15. stol. Původně byl kostel trojlodní, na konci 15. stol. zřejmě nestačil kapacitně a byl z původního trojlodí rozšířen o severní loď směrem k návsi a zároveň s ní byla k presbytáři přistavěna i sakristie. Obvodové zdivo kostela je provedeno z kamene, strop je zaklenutý do šesti sloupů. Kostel tvoří nedílnou součást historického jádra vesnice opevněného spolu s tvrzí, poplužním dvorem a původním hřbitovem. Hradební zeď byla původně sevřena šesti baštami. Zastavěná plocha kostela je 284,75 m2, obestavěný prostor 3417 m3.

Příběh stavby

Po roce 1945 došlo k výměně obyvatelstva v obci Žumberk a započal tím její úpadek, který byl dovršen komunistickým režimem a měl za následek totální devastaci kostela a přilehlých hradeb. V roce 2004 vznikl mezinárodní Spolek pro obnovu kostela v Žumberku v jižních Čechách. Spolek, který má nyní 83 členů, 49 německých a rakouských a 34 českých, inicioval opravu kostela. Biskupství přispělo prostředky z dotačních programů, velká finanční podpora přišla z Německa. Za dobu rekonstrukce došlo ke sblížení a navázání česko-německého dialogu a přátelství, které pokračuje dodnes. Místo se stalo jistým milníkem, ale i cestou k odpuštění a nalezení společných kořenů.

Poloha stavby

Adresa

Žár, Žumberk