Stavba se načítá

Gulliver, DOX, Praha

Novostavba

Datum zahájení: 2015

Datum dokončení: 2016

Cena stavby: 25 000 000 Kč

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Architektura, Dřevostavba

Přihlašovatel

Huť architektury Martin Rajniš, s.r.o.

Autor

Leoš Válka, Martin Rajniš, David Kubík, spoluautor: Zbyněk Šrůtek

Projektant

Zbyněk Šrůtek, Pavel Kocourek, Eva Fajkusová, Dvořák & partneři

Dodavatel

Stylbau, s.r.o., Timber Design, s.r.o.

Investor

Centrum současného umění DOX

Uživatel

Centrum současného umění DOX

Popis stavby

Základní kostra vzducholodě se skládá ze 14 ks příhradových obručí z lepeného modřínového dřeva, umístěných v příčném směru v roztečích 2,2 – 3 m, které jsou vzájemně propojeny podélnými dřevěnými příhradovými prvky. Konstrukce je doplněna ocelovými lany. Nosná dřevěná konstrukce vzducholodě je zavěšena a ukotvena na nakloněnou ocelovou příhradovou mostovku, která současně tvoří nosný podklad pro vnitřní dřevěnou podlahu vzducholodi. Mostovka je podepřena dvojicí ocelových příhradových sloupů-bárek vedených podél fasád uvnitř dvora, které jsou osazené na nově zhotovené pilotované základy. Vykonzolovaná část mostovky zasahující nad část terasy je stabilizovaná v horizontálních směrech vzpěrou a táhly. Přístup do vzducholodě je řešen dvojicí ocelových schodišť. Základní dřevěná kostra vzducholodě je opláštěná modřínovými lamelami. Ke vzducholodi je připojena gondola, do které je přístup po žebříku z paluby vzducholodě. Celá konstrukce je zastřešena jednovrstvou transparentní membránovou ETFE folií. Vzducholoď je vybavena audiovizuální a světelnou technikou s možností celoročního provozu díky instalovaným infra panelům. Zastavěná plocha: 322 m2 (dřevená kostra vzducholodě), 161 m2 (pochozí vnitřní plocha), obestavěný prostor: 2050 m3
Konstrukce a technologie: Délka 42,2 m, max. průměr 9,35 m, nejvyšší bod 24,35 m (tělo vzducholodě)

Příběh stavby

Zadání: Vytvořit nad moderní industriální budovou Centra DOX jakousi nekorespondující strukturu absurdního organického tvaru, který by byl v kontrastu s existující architekturou DOXu.

Architektura: Výstavba obří dřevěné vzducholodi je dalším dokladem osobního přesvědčení ředitele Centra současného umění DOX Leoše Války, které se odráží i v celkové filozofii DOXu, že dokonce i v dnešním rychle se měnícím globalizovaném světě, kde platí, že nic, co nelze vypočítat, vyhodnotit nebo předvídat, nemá cenu riskovat, se věci dají dělat jinak. V roce 2013 Leoš Válka oslovil mezinárodně uznávaného architekta Martina Rajniše, držitele Ceny za přínos architektuře v oblasti udržitelného rozvoje za rok 2014 (Global Prize for Sustainable Architecture, 2014), aby se s ním podílel na realizaci toho, co sám nazývá „snem 12-letých kluků“. Martin Rajniš ve spolupráci s Davidem Kubíkem (Huť architektury), více než dva roky společně s odborníky na dřevěné konstrukce a ocel pracovali na návrhu 42 metrů dlouhé a 10 metrů široké konstrukci inspirované tvary obřích vzducholodí, které začaly křižovat oblohu na počátku dvacátého století.
Tvar vzducholodi je symbolický. První vzducholodě představovaly optimistické ideály nové doby bezprecedentního technologického pokroku. Svou pozoruhodnou monumentalitou a hypnotizující důstojností nepřestávaly fascinovat generace i dlouho poté, co zmizely z oblohy. Vzducholodě vždy ztělesňovaly věčnou lidskou touhu létat a zároveň určitý utopický ideál. Vzducholoď nad Centrem DOX nese jméno jedné z nejznámějších postav utopické literatury. Gulliver bude sloužit jako prostor pro setkávání současného umění s literaturou a program bude rozvíjet témata výstav Centra DOX, které charakterizuje kritická reflexe fungování dnešního světa.

Poloha stavby

Adresa

Poupětova 1, Praha 7