Stavba se načítá

Telč – bezpečná, bezbariérová a atraktivní

Rekonstrukce

Datum zahájení: 2010

Datum dokončení: 2019

Cena stavby: 95 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba, Veřejné prostranství

Přihlašovatel

Město Telč

Projektant

ARCHOO s.r.o.

Investor

Město Telč

Popis stavby

Jde o vzájemně se prolínající dopravní stavby v Telči realizované v posledních 10 letech. Na základě strategie města byly realizovány stavby řešící rekonstrukci či výstavbu komunikací pro pěší v Telči s cílem zvýšit bezpečnost chodců, odstranit bariéry pro pohyb osob s omezením pohybu a orientace. Dále navazovaly stavby pro veřejnou dopravu zahrnující nové integrované nádraží v Telči, novou atraktivní zastávku. Z pohledu bezpečnosti dopravy jsou rovněž významné nové cyklostezky, které zároveň významně posílily nabídku volnočasového aktivního vyžití pro občany i návštěvníky města Telče.

Za posledních 10 let došlo ze strany Města Telče k vybudování bezpečných a bezbariérových chodníků kolem silnic I. a II. třídy v Telči v celkové délce 5,5 km. Chodníky jsou řešené v jednotném architektonickém duchu, převažuje kámen právě s ohledem na historický význam města. Cílem modernizace nádraží v Telči bylo propojit autobusovou a vlakovou dopravu a poskytnout občanům a návštěvníkům města kvalitní zázemí odpovídající významu městu Telč, městu UNESCO. Došlo k rekonstrukci výpravní budovy, kde se nachází zázemí jak pro cestující vlakem, tak i veřejnou autobusovou dopravou. Je zde moderní čekárna, ale i např. místnost pro maminky s dětmi vybavená dětskými prvky, skluzavkou aj. Současně bylo vybudováno nové autobusové nádraží u nádraží vlakového, zahrnující 9 zastávek. Nechybí parkoviště pro cestující.
Frekventovaná autobusová zastávka u areálu škol v ul. Hradecká získala nový atraktivní vzhled. Byl vybudován chybějící záliv poskytující větší bezpečnost pro cestující. Jak modernizované nádraží, tak novou zastávku propojují zmiňované nové chodníky. Mezi další velmi významné dopravní stavby v Telči patří cyklostezky, jejich rozvoj a rozšíření. Za posledních 10 let došlo k vybudování cyklostezek v Telči v délce cca 5 km. Jde o stezky vedené zcela mimo komunikace pro auta. Snahou je jak posílit bezpečnost cyklistů a obecně dopravy, tak i posílit volnočasové vyžití občanů a návštěvníků města. Snahou je cyklostezky propojit dále na stezky vedené regionem Telčsko, propojující ostatní obce v širším okolí. Výše uvedené aktivity by nebylo možné realizovat bez dotačních zdrojů. Jde především o využití dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Regionálního operačního programu Jihovýchod a Integrovaného regionálního operačního programu.

Příběh stavby

Každý z nás vnímá ve svém okolí obrovský nárůst dopravy. Každým rokem přibývá velké množství aut na našich silnicích. Intenzita dopravy na silnicích roste, parkovací plochy absolutně nestačí pokrývat potřeby. Doby, kdy byl luxus, když rodina vlastnila automobil Škoda 1000, Škoda 100 … jsou dávno pryč. Nyní je spíše standardem, že každý člen rodiny nad 18 let má své vlastní auto. Proto aktivity směřující do bezpečnosti dopravy, bezpečnosti chodců a cyklistů by měly být naprostou samozřejmostí. Navíc posílením nabídky pro cyklisty ve formě bezpečných tras do zaměstnání, škol, za službami můžeme vytvořit „konkurenci“ automobilové dopravě. Zároveň i kvalitní zázemí z pohledu veřejné dopravy může vytvářet alternativu dopravě individuální. To je vlastně i příběhem staveb, které jsme přihlásili do stavby čtvrtstoletí. Stavby spojuje snaha posílit bezpečnost chodců a cyklistů a rovněž zvýšit atraktivitu cyklistické dopravy, hromadné dopravy jako alternativu k dopravě individuální automobilové.

Poloha stavby

Adresa

Telč