Stavba se načítá

Pavilon T, Výstaviště, České Budějovice

Novostavba

Datum zahájení: 10/2010

Datum dokončení: 07/2011

Cena stavby: 187 928 082 Kč

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Stavba pro obchod a služby

Přihlašovatel

Výstaviště České Budějovice a.s.

Autor

A8000 s.r.o., Martin Krupauer, Jiří Střítecký

Projektant

A8000 s.r.o.

Dodavatel

Sdružení firem HOCHTIEF CZ a VOKD

Investor

Výstaviště České Budějovice a.s.

Uživatel

Výstaviště České Budějovice a.s.

Popis stavby

Jedná se o multifunkční pavilon, který slouží zároveň jako monumentální vstupní brána do areálu. Vstupní krytý prostor rozděluje pavilon T na 2 samostatné haly T1 a T2.
Hala T1 o výměře 4400 m² představuje multifunkční pavilon pro výstavnictví, sportovní akce, společenské události a další eventy. Východní část haly T1 zahrnuje galerii se salónky/konferenčními místnostmi do výše 2.NP. Po celé délce severní strany pavilonu se nachází zázemí pavilonu. V 1.NP nalezneme toalety, šatny se sprchami, dále zázemí pro catering, úklid, sklady vybavení a TZB. TZB zabírá většinu prostoru i ve 2.NP. V JV rohu u hlavního vchodu jsou informace a velín pavilonu. V SV rohu haly se nachází schodiště mezi 1.NP a 2.NP.
Pavilon T2 má výměru 850 m². Pavilon je navržen na ortogonálním půdorysu s rozměry cca 150m ve směru východ-západ a 50m ve směru sever-jih. Kruhový objezd komunikace okolo pavilonu Z půdorysně zasahuje do pravidelného obdélníkového půdorysu pavilonu T a utváří v něm kruhový výřez. V příčném řezu má pavilon tvar půl-elipsy odsazené kolmo od terénu, jejíž výška roste směrem ke středu půdorysu. Podélný řez objektu je tvořen od země odsazeným obloukem. Světlá výška haly je v nejvyšších bodech krajních polí pavilonu 9m. Z těchto bodů roste, kulminuje na hodnotě 11,4m v půdorysném středu pavilonu.
Hlavní vstupy do hal T1 a T2 jsou ze zastřešeného vstupního koridoru o ploše 790m². Vstupním prostorem se od brány do areálu až k dalšímu pavilonu Z táhne pás vypnutých membrán, který oba pavilony opticky spojuje.
Nosnou konstrukci stavby tvoří systém dřevěných lepených vazníků v osové vzdálenosti 4m. Vazníky jsou umístěny na zvýšených betonových patkách a sloupech. Střešní plášť pavilonu T pozvolna přechází do fasády, je tvořen průmyslovým hliníkovým systémem se stojatou drážkou a šířkou lamely přibližně 600 mm.
Jižní fasáda je prosklená v místě vykrojení, naopak fasáda severní části tvoří celistvý plášť, který přerušuje jen pás oken. Západní fasáda má funkční charakter, je rovněž tvořena skládaným kovovým pláštěm z profilovaných plechů, ve kterém je podlouhlý obdélníkový okenní otvor a ve svém středu přechází do posuvných vrat. Východní fasáda evokuje svým tvarem výseč turbíny a je tvořena oblým přesahem střechy, který je tvořen skládaným kovovým pláštěm z profilovaných plechů s kruhovými otvory a předsazenými membránami vypnutými na ocelových lanech v podobě právě lopatek turbíny.

Příběh stavby

Pavilon byl nominován na titul Dřevostavba roku 2012 Holzbaupreis – Rakousko a na titul Stavbu roku 2012. Stavba získala ocenění PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2010 - 2012 v kategorii občanské a průmyslové stavby – novostavba za významný přínos autora návrhu pro architekturu České republiky.

Poloha stavby

Adresa

České Budějovice, Husova 523/30