Stavba se načítá

Komenského most v Jaroměři

Novostavba, Rekonstrukce

Datum zahájení: 9/2014

Datum dokončení: 4/2015

Cena stavby: 22 500 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba

Přihlašovatel

EXCON, a.s.

Autor

Mirko Baum, David Baroš, Vladimír Janata

Projektant

EXCON, a.s. a Prof. Ing. Arch. Mirko Baum

Dodavatel

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. a Eurovia CS, a.s.

Investor

Město Jaroměř

Uživatel

Město Jaroměř

Popis stavby

Nový most délky 61.5m se světlu šířkou 4,5m přes řeku Labe je uložen na renovované historické opěry původního mostu jako prostý nosník. Subtilní konstrukce přesvědčila i zástupce památkové péče, protože minimálně omezuje pohledy na panorama historického města. Originální konstrukce trojbokého předpjatého vzpínadla sestává z páteřní rourové konstrukce a tří předpjatých táhel, do kterých jsou prostřednictvím třícípých příčníkových prvků vnášena horizontální i vertikální zatížení. Předpětí táhel zajistilo potřebné nadvýšení konstrukce a příznivou redistribuci vnitřních sil. Konstrukce s pororoštovou mostovkou je žárově zinkovaná, což zajišťuje dlouhodobou životnost s minimalizovanými náklady na údržbu.

Příběh stavby

Nový most pro pěší a cyklisty nahrazuje původní Komenského most z roku 1886 zničený v r. 2013 povodní, který spojoval historické centrum s nově organizovaným městským prostorem zvaným Na Ostrově. S ohledem na limitní čas na poskytnutí prostředků na povodňové škody proběhly veškeré projektové práce (4 měsíce) a výstavba (8 měsíců) v časovém období pouhých 14 měsíců. V rámci projektu bylo vyvinuto několik originálních detailů a montážních a předpínacích postupů.

Poloha stavby

Adresa

Jaroměř