Stavba se načítá

Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Týn nad Vltavou

Novostavba

Datum zahájení: 1.1.2008

Datum dokončení: 20.5.2017

Cena stavby: 1 800 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba, Veřejné prostranství, Urbanistický celek

Přihlašovatel

Ředitelství vodních cest ČR

Projektant

Atelier A8000, s.r.o., AQUATIS a.s., Sweco Hydroprojekt a.s., VPÚ DECO PRAHA a. s., VH-TRES spol. s

Dodavatel

Metrostav a.s., SMP Praha, a.s., HOCHTIEF CZ a.s., Zakládání staveb, a.s., Eurovia a.s.

Investor

Ředitelství vodních cest ČR

Popis stavby

Cílem stavby je prodloužit splavnou Vltavskou vodní cestu třídy I. kategorizace vodních cest z Týna nad Vltavou do Českých Budějovic v délce 33 km. V plném rozsahu bylo využito stávajícího vzdutí 3 jezů a přehrady Hněvkovice, kdy byly dobudovány celkem 4 plavební komory užitných rozměrů délky 45 m a šířky 6 m. Stávající koryto řeky bylo zachováno, v celkové délce přibližně 9 km bylo nutné jeho prohloubení až o 2 m pro zajištění plavební hloubky 1,6 m. Součástí stavby byly rovněž 2 veřejné přístavy a 5 veřejných přístavišť pro zajištění bezpečného stání osobních lodí i rekreačních plavidel, přístupu posádek i cestujících na břeh a podpůrných služeb včetně připojení na elektrickou energii, vodu i odběr odpadních vod.

Příběh stavby

Stavba završila vizi splavnění Vltavy do Českých Budějovic, která byla definována zákonem již v roce 1901 a podařilo se ji dokončit až po 116 letech. Původně vodní cesta sloužila pro nákladní dopravu, ale dnes je určena pro rekreaci. Vzorem jsou plavební kanály v Nizozemí, Francii i Německu, které tvoří páteř turistického ruchu regionů a řada Čechů na tyto vodní cesty vyráží poznávat krásy plavby krajinou Evropy. Druhým mimořádně úspěšným projektem je Baťův kanál na Moravě, kde tuto izolovanou vodní cestu délky 53 km ročně navštíví 90 tisíc turistů. Vltava od Prahy na jih na nádržích Slapy a Orlík je rovněž intenzivně využívána rekreační plavbou, ale její dosavadní cíl v Týně nad Vltavou byl daleko od magnetů jižních Čech. Prodloužená souvislá vodní cesta délky 237 km z Mělníka až do Českých Budějovic po prvních letech provozu trhá rekordy návštěvnosti. Na cestě je nejen největší jihočeský rekreační přístav přímo pod zámkem Hluboká nad Vltavou pro 74 lodí, plavební komora na přehradě Hněvkovice překonávající spád 15 km, ale také nejromantičtější úsek Vltavy na hladině Hněvkovické přehrady. Při stavbě vodní cesty byly použity nejmodernější technologie, objekty mají jednotící architektonický ráz a mimořádná pozornost byla věnována ochraně přírody. Vzniklo několik klidných zátok, rybí přechod na jezu Hněvkovice, zachována byla pobřežní vegetace a tak dnes pár let po dokončení není poznat, jak se řeka za 10 let postupné stavby změnila.

Poloha stavby

Adresa

České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Týn nad Vltavou