Stavba se načítá

Rekreační přístav Petrov

Novostavba

Datum zahájení: 1.10.2014

Datum dokončení: 22.8.2015

Cena stavby: 45 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba, Veřejné prostranství, Urbanistický celek

Přihlašovatel

Ředitelství vodních cest ČR

Projektant

SUDOP PRAHA a.s.

Dodavatel

Labská strojní a stavební společnost s r.o.

Investor

Ředitelství vodních cest ČR

Popis stavby

Účelem stavby veřejného přístavu pro rekreační plavbu je zabezpečit krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé stání malých rekreačních plavidel i osobních lodí v lokalitě obce Petrov na Baťově kanále. Prostor pro jedno i vícedenní stání plavidel návštěvníků umožní turistům při plavbě po Baťově kanále navštívit tuto obec i přenocovat, s bezpečným přístupem na plavidla, připojení lodí na elektrickou energii, vodu, ekologický odběr odpadních vod a další přístavní služby poskytované obsluhou v kapitanátu. Přístav nabízí i dlouhodobé stání lodí rezidentů a několika půjčoven malých plavidel. Pro bezpečné vytažení plavidel na souš je přístav vybaven jediným stabilním jeřábem na Baťově kanále nosnosti 10 tun.

Příběh stavby

Po dokončení obnovy Baťova kanálu v roce 2002 ve svém původním rozsahu z roku 1938, kdy byl postaven pro nákladní plavbu, se ukázal závažný nedostatek infrastruktury pro rekreační plavbu, jako nového využití rehabilitovaného technického díla. V obci Petrov byla plavební komora a jen malé přístaviště, kdy turisté prakticky neměli možnost zastavit loď na několik hodin a navštívit obec s unikátní kulturní památkou vinných sklepů Plže. Z tohoto důvodu byl na nevyužitém pozemku vedle plavebního kanálu směrem k zástavbě obce vybudován nový přístavní bazén s veškerým zázemím odpovídajícím potřebám rekreační plavby 21. století, jako nového fenoménu cestovního ruchu. Okamžitě se tento největší přístav na Baťově kanále stal centrem života jižní části vodní cesty, v sezóně se jeho využití blíží maximu a původní periferie obce se proměnila v turistické středisko. Významně se podpořilo lokální podnikání a projekt je ukázkou propojení plavby a turistického vyžití na břehu, neboť dovolená na lodi není jen o vlastní plavbě, ale také o zastavení v bezpečném přístavu a návštěvě okolních zajímavostí.

Poloha stavby

Adresa

Petrov u Hodonína č.p. 525