Stavba se načítá

Náměstí Velké Moravy, Staré Město

Novostavba

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Architektura

Přihlašovatel

město Staré Město

Autor

ARSprojekt Zlín

Dodavatel

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o.

Investor

město Staré Město

Popis stavby

Zpevněné plochy vytvářejí promenády pro pěší rozdělené do dvou samostatných okruhů a zajišťují přístup od parkovacích ploch k jednotlivým objektům na celém náměstí. Kruhová zpevněná plocha uprostřed náměstí slouží jako prostor pro konání akcí pod širým nebem. Odpočinkové, intimnější až meditativní prostředí nabízí bohatě členěná promenáda s řadou galerijních stěn z přírodních materiálů a posezením v klidném prostředí, krytém kamennými zídkami od relativně rušné ulice. Místo stávajícího oplocení areálu Památníku Velké Moravy vznikla prezentační zeď, podél níž byla byla vybudována dřevěná lávka pro pěší. Expozice přibližuje návštěvníkům období Velké Moravy. Náměstí je doplněno travnatými plochami a dřevinami, po setmění upoutá neobvyklým osvětlením. Výškový rozdíl mezi samotným prostranstvím a Památníkem Velké Moravy vyrovnává soubor teras propojených schodištěm a přístupovou rampou pro imobilní občany. V rohu náměstí, zapuštěné v terénu, se nachází návštěvnické centrum, které je zároveň vstupní branou do zrekonstruovaného jezuitského křížového sklepení. Sklepní prostory slouží zejména jako výstavní a jsou využívány i ke konání akcí. Nepřehlédnutelnou dominantou prostoru náměstí je kostel Sv. Ducha, který byl předán do užívání v roce 2014. Jeho stavbu iniciovala a provedla Římskokatolická farnost ve Starém Městě. Financována byla převážně ze sponzorských darů a výtěžků veřejných sbírek. Kostelní věž je koncipována jako vyhlídková a je zpřístupněna veřejnosti.

Příběh stavby

Ve středu města kolem nově dokončeného kostela Sv. Ducha s věžní rozhlednou v bezprostřední blízkosti Památníku Velké Moravy se nacházel neutěšený prostor, nedůstojný pro památku národního významu a nevyužitý pro potřeby obyvatel i návštěvníků města. Staré Město , které je historicky a kulturně předurčeno k zážitkové a poznávací turistice, zůstávalo málo viditelné a stranou cestovního ruchu. Ve městě chybělo místo ke zklidnění, krátkodobému oddechu, místo pro orientaci návštěvníků a zázemí běžné potřeby (informační, logistické, hygienické).

Poloha stavby

Adresa

Staré Město/ náměstí Velké Moravy