Stavba se načítá

Rocknet aréna, Chomutov

Novostavba

Datum zahájení: 05/2009

Datum dokončení: 12/2010

Cena stavby: 530 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro tělovýchovu a sport

Přihlašovatel

EXCON, a.s.

Autor

prof. ak. arch. Jindřich Smetana, Ing. Vladimír Janata, CSc a spolupracující týmy

Projektant

EXCON, a.s., AED project, a.s., Anima, s.r.o.

Dodavatel

NORTH STAV a.s.

Investor

Statutární město Chomutov

Uživatel

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o.

Popis stavby

Zimní stadion je součástí centra sportu a volného času, které vzniklo na místě bývalých kasáren poblíž Kamencového jezera. Zimní stadion disponuje dvěma ledovými plochami. Jedna je v hlavní aréně pro 5200 diváků a druhá je v tréninkové hale pro 100 diváků. Šatnovací a administrativní blok je umístěn mezi oběma objekty. Stadion, který je domovskou arénou týmu Piráti Chomutov, je přístupný ze dvou stran z parkovišť s dostatečnou kapacitou. Střešní ocelová konstrukce je zavěšená na předpjatých táhlech na oblouku v podélné ose stadionu. Oblouk je tvořen rourou o průměru 1000mm, rozpětí 120m a vzepětí 28m. Vodorovné síly oblouku přenáší zemní táhlo. Vně haly je oblouk podepřen dvěma dvojicemi šikmých táhel, jejichž předpětím se optimalizoval tvar oblouku a průběh vnitřních sil. Obloukové příhradové střešní vazníky při rozpětí 72m mají díky vyvěšení na oblouku konstrukční výšku pouhé 2 metry. Přestože je hala objemově úsporná, střední světlá výška je vyšší, než u klasické konstrukce, což vytváří prostor pro multifunkční využití arény. Navržené řešení je úsporné z hlediska pořizovacích nákladů a s ohledem na minimalizaci vytápěného prostoru a fasádních ploch a podstatně tak přispívá k snížení provozních nákladů.

Příběh stavby

Koncepční návrh statika, hlavní nosný oblouk a střecha oblého tvaru se dvěma křivostmi se dokonale setkal s představami architekta s ohledem na pohledové vazby na okolní zvlněný terén předhůří Krušných hor. Kasárenský charakter řešené parcely se pak stal logickým východiskem architektonického výrazu jak celku – potřeba ukázněného uspořádání hmot vlastních hal, šatnových bloků, tréninkových a především parkovacích ploch – tak úsporného architektonického výrazu jednotlivých objektů. Uspořádání hlediště kolem ledové plochy se typologicky odlišuje od obecného trendu vypuštěním divácky neoblíbených tribun z rohů, na jejichž místo jsou vsazeny čtyři prosklené věže pro doprovodné funkce stadionu vyžadující větší komfort. Odpadní teplo chlazení vyhřívá trávník sousedního fotbalového stadionu, jehož konstrukční řešení je sladěno s řešením stadionu zimního.

Poloha stavby

Adresa

Chomutov Mostecká 5773