Stavba se načítá

Památník Velké Moravy, Staré Město

Rekonstrukce

Datum zahájení: 13.8. 2008

Datum dokončení: 31.12. 2009

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky

Přihlašovatel

město Staré Město

Autor

ARS Projekt Ing. arch. Miroslav Baleja

Projektant

ARS Projekt Ing. arch. Miroslav Baleja

Dodavatel

HSK spol. s r.o., Uherské Hradiště

Investor

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o.

Uživatel

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o.

Popis stavby

Památník je vybudovaný nad základy první objevené kamenné velkomoravské stavby na našem území - kostela na Valách. Od roku 1969 je národní kulturní památkou. Jedná se o jednopodlažní objekt, jehož celková zastavěná plocha činí 805 m2, celkový obestavěný prostor je 4435 m3. Energetický štítek C z 16.12. 2013.

Příběh stavby

V letech 2008 až 2009 byla provedena generální rekonstrukce objektu, při které bylo provedeno vybourání stávajících vnitřních prostor včetně podlah. Objekt byl kompletně zateplen, byly provedeny práce na novém střešním plášti. Byla provedena nová elektroinstalace, vzduchotechnika pro větrání a vytápění objektu prostřednictvím tepelných čerpadel. Provedenou rekonstrukcí byl zabezpečen celoroční provoz objektu .
Současně s rekonstrukcí objektu došlo k vybudování stálé moderní multimediální expozice.

Poloha stavby

Adresa

Staré Město, Jezuitská 1885