Stavba se načítá

Rozhledna Hýlačka, Tábor

Novostavba

Datum zahájení: 2/2015

Datum dokončení: 7/2015

Cena stavby: 7 700 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný, Soukromý

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro tělovýchovu a sport, Rekonstrukce památky, Architektura

Přihlašovatel

Klub českých turistů Tábor

Autor

Ing. arch. David Grygar a kol.

Projektant

Ing. arch. David Grygar a kol.

Dodavatel

LEMONTA s.r.o.

Investor

Klub českých turistů Tábor

Uživatel

Klub českých turistů Tábor

Popis stavby

Jedná se o novostavbu rozhledny včetně stavby zázemí a nových přípojek vodovodu a kanalizace. Účelem užívání stavby je rozhledna jakožto vyhlídková věž ocelové konstrukce s vyhlídkovou plošinou umístěnou ve výšce 25m nad okolním terénem. Rozhledna je uvažována bez trvalé obsluhy s doplňkovou funkcí zázemí, kterou zajišťuje jednopodlažní typový kontejner 6 x 2,45 m, sloužící pro příležitostný prodej suvenýrů v době turistické sezóny včetně sociálního zázemí.
Obestavěný prostor věže: 585,00 m3
Užitná plocha: 83,00 m²
Zastavěná plocha vyhlídky: 16,2 m²
Předpokládaný počet uživatelů vyhlídky: 30 osob
výška vyhlídkové plošiny: 25 m
celková výška: 35,6 m
počet schodů: 136 ks
hmotnost ocelové konstrukce: 32,811 t

Příběh stavby

Rozhledna Hýlačka byla postavena táborským KČT v roce 1920, podle návrhu prof. Theodora Petříka. Byla celodřevěná, vysoká 18 metrů s vyhlídkovou plošinou v 11 m. V roce 1995 byla rozhledna prohlášena kulturní památkou. Na Nový rok 2012 však kompletně shořela. Hned po požáru se lidé začali ve veřejné sbírce skládat na novou rozhlednu. Za pomoci města Tábora proběhla architektonická soutěž, jedním z jejich požadavků byl i odkaz nové stavby na stavbu původní jejím tvarem. Z oceněných návrhů byla k realizaci vybrána ocelové konstrukce Ing. arch. Grygara. Vzhledem k požáru původní rozhledny muselo být z okolí odstraněno několik modřínů, i ty byly využity a dnes je z nich zhotoven podhled na vyhlídkové plošině. Z kamenů, které tvořily základ původní rozhledny byl v úrovni terénu zhotoven půdorys původní stavby, každý návštěvník si ji tak může připomenout. Na nové stavbě se rovněž podílel pan Florián (zhotovil lavici na vyhlídkové plošině), který je potomkem tesařského mistra Floriána, který stavěl původní Hýlačku v roce 1920.

Poloha stavby

Adresa

Tábor, Větrovy