Stavba se načítá

Kostel svatého Václava, Sazovice

Novostavba

Datum zahájení: 14.3.2015

Datum dokončení: 13.5.2017

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro kulturu a osvětu, Sakrální stavba, Architektura

Přihlašovatel

ing. arch. Marek Štěpán, Atelier Štěpán, s.r.o.

Autor

Ing. arch. Marek Štěpán / Atelier Štěpán s.r.o.

Projektant

Ing. arch. Marek Štěpán / Atelier Štěpán s.r.o.

Dodavatel

Stavad s.r.o.

Investor

Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích

Uživatel

Římskokatolická farnost Mysločovice

Popis stavby

Sazovický kostel je otevřen k soukromé modlitbě a jsou zde pravidelně slouženy mše svaté. Je filiálním kostelem farnosti Mysločovice.
Stavba je válcového tvaru, svislé konstrukce jsou vyzdívané, hrázděné železobetonem. Železobetonové jsou také stropy a celý suterén se společenským sálem.
Základní koncepcí je odhmotňování – půlmetrové zdi se zužují do minimální hrany a jejich hmota se pohledově neuplatňuje. Světlo do interiéru nepřivádí běžná okna, ale zářezy ve válci. Ty jsou zahnuty tak, aby dovnitř pronikalo boční odrážené světlo a klouzalo po měkkých křivkách. Světlo tak tvaruje vnitřní prostor kostela i prožitek příchozích. Průniky světla do stavby jsou dvojí – zeď se ohýbá směrem ven nebo dovnitř – což může být chápáno jako odraz mužského a ženského principu.
obestavěný prostor: 2833 m3
zastavěná plocha: 196 m2

Příběh stavby

Kostel sv. Václava v Sazovicích je novodobou rotundou, je moderní architekturou postavenou na konzervativních kořenech z dílny moravského Atelieru Štěpán. Myšlenka postavit kostel vznikla v Sazovicích ještě před druhou světovou válkou. V roce 2011 se sazovičtí k myšlence opět vrátili, založili spolek pro stavbu kostela. Důležitou částí práce architektů byl výběr místa pro stavbu. Podle územního plánu jsme vytipovali čtyři možné lokality, na kterých bylo možné stavět kostel. Jen jedna ale byla v jádru obce s hustou sítí sociálních vazeb kolem. Místo má stabilizované okolí, zástavba se tady rozvolňuje a vytváří přirozený záliv v křížení cest, kostel toto místo nepochybně ukotvuje v čase.

Poloha stavby

Adresa

Sazovice