Stavba se načítá

Památník obětem II. světové války, Třinec

Novostavba

Datum zahájení: 06/2013

Datum dokončení: 11/2013

Cena stavby: 641 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Architektura

Přihlašovatel

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Autor

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Projektant

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Dodavatel

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Investor

Statutární město Třinec

Popis stavby

Materiál památníku byl zvolen tak, aby splňoval technická kritéria, jako je únosnost a odolnost, ale aby byl také zároveň elegantní a důstojný. Proto jsme zvolili materiál tak typický pro toto město - ocel. Ta zde tvoří základní materiál, ze kterého je navrženo všech 381 čtvercových profilů o tloušťce cca 4 mm. Čtvercové profily jsou vzájemně k sobě přivařeny, čímž zabezpečují prostorovou tuhost pomníku. Pomník je bodově přivařen na podkladní ocelovou desku 1500 x 1500 mm, která je připevněná ke stávajícímu piedestalu. Profily jsou v horních i spodních částech zavařeny.

Příběh stavby

Čas. Jeden z nejdůležitějších prvků na tomto světě. Interval dlouhý sedm měsíců. Ano to je doba, která stačila k vytvoření památníku obětem II. světové války. Čas, za který se z jedné skicy, myšlenky na papíře stal hmotný objekt, socha, památník a i v tomto památníku hraje jednu z hlavních rolí čas. Čas a individualita lidské bytosti jako takové. Snažili jsme se navrhnout takový pomník, který bude reprezentovat každého jednotlivce. Z tohoto důvodu je památník tvořen 381 částmi. Každá z těchto částí odpovídá konkrétnímu člověku, oběti. Základním parametrem se stala právě časová osa, která znázorňuje délku života jednotlivých lidí. Myslíme si, že každý člověk za svého života poznamená krajinu, místo, ve kterém žije, něco po sobě zanechá. Když odejde, zůstanou po něm vzpomínky viditelné v přírodě ještě dlouhou dobu. Samozřejmě i tyto oběti po sobě ze svého života něco zanechaly, proto v našem návrhu je jejich život znázorněn nehmotnými výřezy v objemu památníku. Naopak čas, který jim byl odebrán je zobrazen hmotně v podobě 381 ocelových čtvercových profilů. Výsledná prostorová struktura nám tedy symbolizuje úsek života, který jim byl násilně odejmut, čas, který zmizel.

Poloha stavby

Adresa

HŘBITOV DOLNÍ LIŠTNÁ, TŘINEC