Stavba se načítá

Vývojový areál Fryčovice

Novostavba

Datum zahájení: 05/2018

Datum dokončení: 01/2019

Cena stavby: 38 000 000 Kč

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Stavba pro obchod a služby

Přihlašovatel

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Autor

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Projektant

INPROS FM, s.r.o.

Dodavatel

Beskydská stavební a.s.

Investor

IDEA AIR, s.r.o.

Uživatel

IDEA AIR, s.r.o.

Popis stavby

Předmětem projektové dokumentace byl návrh II. Etapy rozšíření vývojového areálu, jehož
součástí je nový objekt vývoje, zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy pro plynulé navázání terénu a nové oplocení. Nosnou konstrukci v 1.NP tvoří monolitický železobeton a ve 2.NP kombinace betonu s dřevostavbou.

Příběh stavby

Záměrem investora bylo vybudovat objekt, v němž bude umístěna vývojová montážní dílna pro
designérskou společnost. V objektu bude probíhat nejen vývoj, ale také je zde umístěno
administrativní a hygienické zázemí.

Poloha stavby

Adresa

Fryčovice 772, 739 45 Fryčovice