Stavba se načítá

Centrum andragogiky, Hradec Králové

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 28.12.2012

Datum dokončení: 30.04.2014

Kategorie: Administrativní budova, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro kulturu a osvětu, Architektura, Rekonstrukce, Urbanistický celek

Přihlašovatel

Centrum andragogiky, s.r.o.

Autor

Ing. Václav Hlaváček

Projektant

Studio acht s.r.o.

Dodavatel

BFK service a. s. a Ing. Pavel Kabát, SLUŽBY KABÁT

Investor

Centrum andragogiky, s.r.o.

Uživatel

Centrum andragogiky, s.r.o.

Popis stavby

Přístavba a nástavba bývalé cihelny se souvisejícími stavebními úpravami, spojené se změnou v užívání stavby na multifunkční objekt Centra výuky výrobních postupů.

Konstrukce a koncept:
Stavební návrh vyplýval z existence objektu cihelny. Naší snahou bylo tuto stavbu zachovat, obnovit a dostavět pro potřeby jiného funkčního využití ve vymezených mantinelech.

I. Původní historické těleso cihelny
Stávající objekt cihelny byl částí původní kruhové cihlářské pece. Po roce 1927 byla cihelna dle archivní dokumentace prodloužena přístavbou na východní straně. Současně byl v celé ploše objektu odstraněn dřevěný krov sedlové střechy kryjící režnou cihelnou konstrukci. Tato část však byla koncem 90. let minulého století ubourána. Nosný systém kruhové pece tvoří valené cihelné klenby, které jsou z vnější strany kryty kónickou cihelnou stěnou. Shora jsou klenby kryty jílovým násypem s povrchovou betonovou mazaninou. Obvodové stěny jsou členěny zaklenutými otvory, kterými byly původně do prostoru pece zaváženy cihly. V původním přízemním objektu cihelny jsou umístěny školící místnosti se zázemím. Část původního objektu cihelny z 19. století byla zrekonstruována tedy tak, aby splňovala požadavky moderní výuky.

II. Přístavba a nástavba nového křídla
Nové křídlo je navrženo v objemu dvou podlaží. V přízemí prosklené části jsou umístěny vstupní prostory s recepcí a kanceláří. Ve 2. NP jsou umístěny další školící místnosti, hygienické a technické zázemí.
2. NP tvoří pravidelný podélný kvádr, který je příčně nasazen na střešní desku historického tělesa cihelny. Neomítané původní režné zdivo cihelny a hladká plocha pohledového betonu a skla spolu s obsahem z tmavého plechu 2. NP tvoří barevný a materiálový kontrast.

Zastavěná plocha: 600 m2
Obestavěný prostor: 3456 m2
Energetická bilance: 20,3 MWh/rok

Kontext okolní zástavby či prostranství:
Nová stavba, ze které na vás dýchne velký kus historie, to je naše budova, která zachovává úctu k tradicím, hodnotám a spojuje moderní svět. A přestože má atypický vzhled, stále si zachovává ten stejný pohled, na který jsou obyvatele blízkého okolí po desetiletí zvyklí.

Příběh stavby

O tom, že se stavba skutečně povedla, svědčí i několik ocenění, které zdařilá obnova rozpadajícího se brownfieldu obdržela. Mimo jiné i titul Stavba roku Královéhradeckého kraje 2015 nebo za propracovaný investiční záměr Top invest 2014.

Zajímavost v průběhu realizace stavby:
Se stavbou se váže velká historie, událost z dubna roku 1899, kdy zde byly během těžby hlíny odkryty mamutí kly, z nichž větší měřil na délku téměř tři metry. Na místo nálezu se začaly sjíždět vědecké kapacity z celého mocnářství a postupně byla odkryta kompletní kostra mamuta. Svobodné Dvory totiž patřily v minulosti k jednomu z center výroby cihel na Hradecku. V provozu tu bylo několik cihelen, které se bohužel do současné doby nezachovali. I jedna z posledních, takzvaná Komárkova cihelna, byla prakticky odsouzena k zániku. Chátrající areál však koupila společnost Centrum andragogiky a vybudovala tu tu citlivou rekonstrukcí vzdělávací centrum.

Přínos pro své okolí:
Z chátrajícího objektu vzniklo funkční místo pro veřejnost, které zachovává tradice a historii s moderními stavitelskými prvky a nízkou ekologickou náročností. Stavba slouží jako vzdělávací a poradenské centrum. Reprezentativní budova školicího centra je vhodná nejen k pořádání školení, seminářů, ale i pro konference či přednášky a různé kulturní a společenské akce. Dále bylo založeno centrum Cihelna, které nabízí kromě vzdělávání i prostor pro volnočasové aktivity a pronájem pro vlastní další činnosti s využitím nejmodernějších technologií. Komunitní centrum slouží rodičům a jejich dětem (příměstské tábory, letní škola programování), slouží i starší generaci k setkávání (Klub aktivního stáří, celovečerní akce) a všem, kteří mají chuť se učit (programování, kreativita, osobnostní rozvoj), nebo se jen tak pobavit.

Poloha stavby

Adresa

K Dolíkám 809/8b, Hradec Králové, 503 11