Stavba se načítá

Polyfunkční dům „D“, Ostrava Poruba

Novostavba

Datum zahájení: 2012

Datum dokončení: 2013

Cena stavby: 67 000 000 Kč

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Stavba pro obchod a služby

Přihlašovatel

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Autor

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Projektant

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Investor

CONCEPT HOUSE, s.r.o.

Uživatel

CONCEPT HOUSE, s.r.o.

Popis stavby


Hmotové řešení reflektuje pravoúhlý řád okolní zástavby převyšující navazující dům o dvě podlaží. Fasáda je provedena důstojně k významu městského domu v tmavě šedé omítce se vsypem karbidu křemíku, okna jsou osazena do líce fasády. V počátku byla v každém patře navržena pásová okna a po konzultaci s jednotlivými budoucími majiteli byla okna přizpůsobeny jejich požadavkům. Tak také vzniklo okno o rozměrech 4,1 x 4,5m v osmém patře. Každé podlaží je provozně řešeno jako samostatný celek. Plocha každého podlaží o 240 m2 se tak díky zdvojeným podlahám, ve kterých jsou umístěny veškeré rozvody, stává nejvyšší možné míře variabilním prostorem. Společné prostory - schodišťový prostor - je vložen mezi štítovou stěnu stávajícího bytového domu a půdorysnou stopu samotné novostavby. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet a obvodový plášť je řešen vesměs jako vrstvený sendvič. Ustupující a odlehčený parter, kde ze strany od hlavní komunikace se nachází pronajímatelný prostor pro občanskou vybavenost a vytváří tak obchodní parter, tak důležitý pro město. Ze zadní strany jsou umístěny garáže pro majitele jednotlivých pater.


Příběh stavby

Dům, kde každé patro se bude umět přizpůsobit jakémukoliv klientovi a bude ekologicky přívětivé.

Poloha stavby

Adresa

Opavská 6230/29a, Ostrava Poruba