Stavba se načítá

Sídlo společnosti Lumius, Frýdek Místek

Novostavba

Datum zahájení: 2015

Datum dokončení: 11/2015

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Stavba pro obchod a služby

Přihlašovatel

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Autor

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Projektant

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Investor

Lumius, spol. s r.o.

Uživatel

Lumius, spol. s r.o.

Popis stavby

Dvoupodlažní rozehraná nepředvídatelná kompozice hmot, s bonusem příjemných foyer v celém objektu, které sídlo povyšují na komfortnější architekturu, než je běžná produkce. Vstup do sídla značí velkolepé foyer prostupující dvě podlaží. Prostoru haly dominuje vegetační stěna, prostupující ven ze sídla, se skleněným schodištěm. Zastřešení je provedeno pomocí pilové ocelové příhradové konstrukce, která je částečně přiznaná. Interiér v administrativní budově je řešen spolu s celkovou koncepcí domu. Jednotlivé principy vycházejí z podtržení hmotového členění stavby. Motivy exteriéru jsou zataženy i do vnitřních prostor objektu. Hlavní materiály, které byly v projektu použity, jsou masivní dřevo, sklovláknobetonové desky, sklo, epoxidové stěrky a vegetace. Důraz byl kladen na vytvoření domácké, přátelské atmosféry s použitím soudobých moderních materiálů. V druhém podlaží jsou přístupná jednotlivá pracoviště, zasedací místnosti, archiv a nezbytná hygienická zázemí. Samotné kanceláře jsou řešeny jako „pokojíčky“ jednotlivých pracovníků, ve kterých se opakují motivy dubových podlah a nábytku doplněného o korkové obklady a děrované podhledy zlepšující akustickou pohodu v místnosti a o lehký design sedacího nábytku.

Příběh stavby

Interiér v administrativní budově je řešen spolu s celkovou koncepcí domu. Jednotlivé principy vycházejí z podtržení hmotového členění stavby. Motivy exteriéru jsou zataženy i do vnitřních prostor objektu ať už formou opakování venkovních materiálů v interiéru nebo vtažením vegetace do vstupní haly. Hlavní materiály, které byly v projekty použity, jsou masivní dřevo, sklovláknobetonové desky, sklo, epoxidové stěrky a vegetace. Důraz byl kladen na vytvoření domácké, přátelské atmosféry s použitím soudobých moderních materiálů. Dalším důležitým hlediskem při navrhování byla „posedlost“ investora akustickou pohodou, která vedla k maximálnímu využívání pohltivých materiálů.

Poloha stavby

Adresa

Frýdek Místek - Sviadnov