Stavba se načítá

Železniční zastávka, Čeladná

Novostavba

Datum zahájení: 2010

Datum dokončení: 2011

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba

Přihlašovatel

Obec Čeladná

Autor

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Projektant

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Investor

SŽDC, s.o.

Popis stavby

Při návrhu stavby se vycházelo z jednoduchého půdorysného tvaru s akcentujícím tvarem vystupující střechy s třemi sklony střešních rovin. Byla zavedena podmínka, že bude využito základních přírodních materiálů, jako je dřevo, cihla a dále doplňující konstrukce kamene. Kámen byl využit ve venkovních prostorech, kde pomocí nepravidelně opracované kamenné dlažby dotváří ucelený prostor zastávky. Dispozice budovy zahrnuje čekárnu s navazujícím sociálním zařízením pro cestující, pokladnu se zázemím personálu, místnost skladu a technologickou místnost železniční sdělovací techniky. Stavební řešení zahrnuje, mimo vnitřní prostory, krytou část pro cestující včetně prostoru pro úschovu jízdních kol.

Příběh stavby

Nový objekt zastávky je navržen jako přízemní budova, jejímž dominantním architektonickým prvkem je fasáda z lícových cihel. Architektonický koncept vychází především z místa stavby, kterým je podhůří Beskyd. Zastávka je situována mimo centrum obce a pro příchozí drážní cestou je tak branou do přírody beskydských hor.

Poloha stavby

Adresa

Čeladná