Stavba se načítá

Sídlo společnosti Pospiech, Ostrava

Rekonstrukce

Datum zahájení: 2011

Datum dokončení: 2013

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Administrativní budova

Přihlašovatel

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Autor

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Projektant

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Investor

Pospiech SD, s.r.o.

Uživatel

Pospiech SD, s.r.o.

Popis stavby

Autor navrhl zaměnit původně navrhovanou levnou variantu opláštění za výrazně nákladnější chromovou. Prostorově byla stavba pouze prodloužena ocelovou konzolou v podélném směru, aby získala požadovanou plošnou výměru a z boku byla přidána nástupní rampa. Vnitřní prostor je pojat minimalisticky za použití jednoduchých surových materiálů a byly přiznány původní zachované segmenty. Toto řešení přineslo nejen časovou a finanční úsporu, ale především dostalo nové sídlo firmy do centra dění. Stavba díky zrcadlovému opláštění a kruhovým oknům, z nichž některá konvexně vystupují z fasády, vypadá jako by byla po ránu svěží a orosená. Stavba své okolí doslova prozářila.

Příběh stavby

Firma Pospiech se rozhodla pro zřízení nových firemních prostor ve zchátralém areálu bývalého svinovského lihovaru. Studio přišlo s návrhem na rekonstrukci zdevastovaného objektu starých unimobuněk. Původní konstrukci buněk očistila na nosný skelet a kompletně nově opláštila. Kanceláře tak nejsou ukryté v některé ze starých budov, ale středem, kolem kterého obíhá čilý spediční provoz. Středem, z něhož kontrolní středisko sleduje pohyb svých automobilů po celé Evropě tak, jako by mohli sledovat a řídit pohyb vesmírných lodí po galaxii. Budova připomíná vesmírný objekt z jiného časoprostoru.

Poloha stavby

Adresa

Luční 20, Ostrava Svinov